drachten-ureterp > organisatie & privacy

Organisatie & Privacy

 
 

Ledenvergadering enBestuur worden bijgestaan door:

  • predikant (ds. Roelof Akse): deze neemt zo nodig deel aan de vergaderingen van de kerkenraad.
  • cantor/organist: deze speelt een wezenlijke rol in de muzikale invulling van de vieringen.
  • koster: deze draagt de verantwoording voor het huishoudelijk reilen en zeilen.
  • commissies: dezen hebben een permanent karakter en adviseren het bestuur.
  • werkgroepen: dezen hebben een tijdelijk karakter, vooral in de uitvoering van gelegenheidstaken.
  • vrijwilligers: dezen doen allerlei precieze taken .. zonder hen vaart de gemeente niet wel!

Om reden van privacy bescherming verwijzen we naar ons contactadres voor
- gemeenteblad 'Open Venster'
- gemeentegids
- jaarverslagen
- reglement
- publicaties
Omwille van privacy
- plaatsen we geen herkenbare afbeeldingen en complete persoonsnamen
- verwerken we persoons- en andere gegevens nooit digitaal in gekoppelde bestanden

info: secretariaat@doopsgezindendrachtenureterp.nl

Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Drachten-Ureterp
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2019 Doopsgezind.nl