Oecumene

In oecumenisch verband hebben wij goed overleg met vooral de Grote Kerk en Elim - beiden in Drachten: o.a. bij de organisatie van een zaterdags inloophuis en gezamenlijke vredesdiensten en gesprekken.

Via onze Commissie Werken aan de Wereld volgen wij met grote aandacht het programma 'Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede' zoals dat wordt geleid door de Nederlandse Raad van Kerken, i.s.m. de Wereldraad van Kerken.

Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Drachten-Ureterp
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2019 Doopsgezind.nl