MidMenno

 
 

De groep MidMenno bestaat uit 25 leden. Een gemengde groep, die samen komt voor persoonlijke ontmoeting en beter begrip van hoe een gemeente in de wereld iets kan betekenen. Nieuwe leden zijn van harte welkom.
Onze bijeenkomsten op zondagavond. De avonden beginnen met een potluck om 18.00 uur en daarna volgt het programma vanaf 19.30 uur. Een potluck is een gezamenlijke maaltijd waarbij elke deelnemer iets te eten meebrengt. Dit kan zelf bereid zijn, maar dat hoeft niet. We delen met elkaar wat we inbrengen. Zo hebben we altijd een heerlijke, gevarieerde maaltijd en daar naast ook veel ‘luck’.
Na de maaltijd gaan we aan de slag met een inhoudelijk onderwerp door middel van discussie, film of creatief bezig zijn.
Eens per twee jaar verzorgen we een zondagse viering.

tijd: zondag middag/avond
plek: Mennohuis, Zuiderbuurt
contact: Anna
info: secretariaat@doopsgezindendrachtenureterp.nl

Seizoen 2018- 2019

Voor de invulling van het programma willen we uitgaan van het doopsgezind thema boekje ‘Geef mij nu je angst…’.
Dit themaboekje is als bijlage bij Doopsgezind NL verspreid.
Docenten van het doopsgezind seminarium hebben vanuit hun vakgebied een bijdrage geleverd. Predikanten en pastoraal werkers reikten liturgische bijdragen aan. Diverse schrijvers verkennen het jaarthema vanuit hun vak- of interessegebied, van kunst en geschiedenis tot film en filosofie. Ook staan er in het boekje diverse ‘ervaringsverhalen’ rondom angst.

Zo ziet ons seizoen er uit:
Op 14 oktober inventariseren we wat ons het meeste aanspreekt van de bijdragen in het boekje en hoe we daar iets mee kunnen doen tijdens de bijeenkomsten van Mid Menno. Het programma moet dus nog inhoud krijgen.
De dag van samenkomst blijft zondag; de tijden zijn wat gewijzigd t.o.v. vorig seizoen. In de wintermaanden beginnen we om 16.00 en besluiten met een maaltijd. Eindtijd is 19.00 uur. In de zomermaanden beginnen we om 18.00 uur met de maaltijd vooraf aan het programma. Eindtijd is dan 21.00 uur.
De data kunnen jullie vast in je agenda zetten.
2018 14 oktober: 16.00-19.00 uur met soep en broodjes. Ideeën inventariseren voor het programma.
25 november: 16.00- 19.00 uur met potluck - Martin Luther King o.l.v Jehannes
17 december: verzorgen van de catering bij de gezamenlijke adventsviering van de zuster- en broederkring. (is een maandag)
13 januari: 16.00-19.00 uur Roelof Akse met ‘Op verhaal komen met de psalmen’.
3 maart: 18.00-21.00 uur Jolanda Molenaar
14 april: 18.00-21.00 uur nader te bepalen onderwerp in het kader van het milieu en het jaarthema
Een nader te bepalen dag in mei activiteit voor Present
30 juni: afsluiting

 

 

  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Drachten-Ureterp
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl