Lammert Gaukes

 
 

Onder de naam van onze eerst bekende liefdeprediker komen wij met plm. ‘20 broeders’ samen om onze onderlinge band te verstevigen.  Bij de maandelijkse kring avonden verzorgt vaak iemand van buiten een inleiding of workshop, over de ontmoeting van geloofsvragen en een grote variatie aan praktische solidariteit, zoals de jaarprojekten. 

Eens per twee jaar verzorgen wij een zondagse viering. 

Binnen de landelijke broederschap komen we de eens per jaar samen met de broederkringen van Rottevalle en Surhuisterveen en nemen we deel aan de landelijke dag (laatste zaterdag van oktober) waarvoor bij toerbeurt een broederkring gastheer is.

tijd:            oktober – april, 2e maandag van de maand, 19.45-22.00

plek:          Zuiderbuurt, Mennohuis

affiliatie:   landelijke Broederkringen

contact:     secretariaat@doopsgezindendrachtenureterp.nl

  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Drachten-Ureterp
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl