drachten-ureterp > gemeente en kringen > doopsgezinde vrouwen

Doopsgezinde Vrouwen

Met ongeveer 30 'zusters' bevorderen wij onderling contact, door samen bezig te zijn met geestelijke en maatschappelijke vraagstukken.

Beurtelings zorgt ieder voor koffie, thee, lekkers, wijdingswoord en sluiting. Vaste onderdelen zijn “bűnsliet”, wijdingswoord, lied, presentielijst, notulen, ingekomen stukken, mededelingen en een collecte die we aan het eind van het seizoen besteden aan een goed doel, mogelijk in samenhang met het jaarproject van de gemeente. Eigen leden of iemand van buiten verzorgen een lezing, een reisverslag of een film. In de zomer organiseren we een koffieochtend ergens op een terrasje. Het nieuwe seizoen beginnen we met een reisje. Eens per jaar verzorgen wij de zondagse viering.

sinds:      1957 (toen Zusterkring)

tijd:         oktober – april; eens per 3 weken - 14:00-16.30, 

plek:        Zuiderbuurt Mennohuis, 

affiliatie: Friese Federatie van Doopsgezinde Zusterkringen (F.F.D.Z.) en Landelijke Federatie van Doopsgezinde Zusterkringen (L.F.D.Z.)

contact:  secretariaat@doopsgezindendrachtenureterp.nl

  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Drachten-Ureterp
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl