> ... activiteiten

activiteiten

 
 

Bij alle beweging die deze tijd met zich meebrengt blijft deze pagina slechts een weergave van laatste moment van bijwerken: maart 2022.
Actuele informatie bij secretariaat@doopsgezindendrachtenureterp.nl

Wekelijkse Vieringen

Elke zondagochtend vieren wij samen met stilte, muziek, woorden en ontmoeting. Dan zijn wij bij elkaar, los van functies, kring- en werkverbanden. Soms gaan we bij buurgemeenten op bezoek en soms vieren we op een ander uur.

Bezinningsgroep Vrede - Surhuisterveen, Rottevalle, Drachten-Ureterp

Bezoekerskring

Bibliotheek
Wij beschikken over een ruim voorziene bibliotheek van literatuur voor studie over theologie, judaica en de doperse geschiedenis. Op verzoek regelen we graag een afspraak.

Bijbelgesprekskring Beetsterzwaag

Cursussen
voorgenomen leerhuis in zes avonden gedurene winterseizoen '22/'23

Doopsgezinde Vrouwen
kring van zusters die eens per maand ontmoeten rond een thema

Fermanjeconcerten

Groenende Gemeente
kring van leden die aansluiting zoeken bij de 'groene kerk'

Lammert Gaukes
kring van broeders die eens per maand ontmoeten rond een thema

Leeskring

Marktgroep
goede gelezen boeken ter versterking van moedig werk voor vrede, vooral over de grens in Afrika en latijns Amerika

Menno Nei Kryst

MennoTeen / jongeren

MidMenno
gemengd gezelschap met eens in de zes weken een zondagavondontmoeting (gezamenlijke maaltijd en thema)

Quiltgroep

Ruimtes voor theater / muziek / vergadering e.d.

beschikbaar tegen redelijke vergoeding

Vier Handen
zusters die concrete acties voeren voor gerechtigheid en vrede
... fair trade, projectondersteuning door markten, kledinginzameling

 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Drachten-Ureterp
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Doopsgezind.nl