Bestuur

 
 

Tot begin 20e eeuw werd er bij serieuze beslissingen een pijp tabak gerookt door de broeders van de kerkenraad


Onze gemeente wordt gevormd door leden en belangstellenden.

De ledenvergadering is het hoogste orgaan binnen de gemeente. Zij besluit over beleid en toekomst van de gemeente.

Het bestuur van de gemeente wordt gevormd door de kerkenraad. Deze is de spil in voorbereiding en uitvoering van beleid, steeds onder verantwoording van de ledenvergadering.

rekeningnummer doopsgezinde gemeente Drachten-Ureterp NL53ABNA0485047233

info: secretariaat@doopsgezindendrachtenureterp.nl

Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Drachten-Ureterp
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2019 Doopsgezind.nl