drachten-ureterp > onze gemeente > doopsgezinde geschiedenis

Doopsgezinde geschiedenis

Als doopsgezinden staan wij in een wereldwijde en eeuwenoude vredestraditie. Wij zoeken naar directe en persoonlijke verbinding tussen God en Schepping.

Ongeveer 500 jaar geleden ontstond er op verschillende plekken in Europa verzet tegen de almacht van keizer en paus. In het Zwitserse Zuerich nam in 1525 een kleine groep hervormingsgezinden met een duidelijk gebaar een eigen houding aan: op bijbelse gronden besloot men tot bewuste keuze voor een nieuwe vorm van geloofsgemeenschap en praktijk. Zo kwam volwassendoop in de plaats van de door de autoriteiten geeiste kinderdoop. De doop werd een teken van inzicht en overgang naar een nieuwe manier van leven, trouw aan de bijbelse verhalen. Ook ging men opnieuw nadenken over het avondmaal en over vragen van geweld.

Ondanks vervolgingen verspreidde dit gedachtegoed zich snel in Frankrijk, Duitsland en de Nederlanden en vond een eigen plek tussen de nieuwe protestantse kerkelijkheid.

Vanuit het Friese Westergo groeide Menno Simons (pastoor te Witmarsum) uit tot een van de grote voormensen, nadat hij zich in 1536 besloot zich aan te sluiten bij de dopersen. Hij leidde de weg die hij zag als de ware navolging van Christus: een sober, betrouwbaar leven, het afzien van geweld en van het dragen van wapens zou de dopersen voortaan moeten kenmerken. De gemeente moest een gemeente zonder vlek of rimpel zijn. Naar hem heten de Doopsgezinden wereldwijd ook wel Mennonites of Mennonieten.

Toen in ons land na de eerste eeuw van verdrukking de Doopsgezinden hun geloof steeds vrijer mochten belijden, ontstonden in de nieuw gevormde Republiek der Nederlanden tal van gemeenten met vaak uiteenlopende opvattingen. In de 19e eeuw kreeg de vrijzinnige stroming de boventoon.

De huidige Nederlandse Doopsgezinden zien zich graag als ondogmatische Christenen. Nog altijd treden aspirant gemeenteleden op volwassen leeftijd toe na persoonlijke belijdenis en meestal door daarop volgende doop.Is men ooit in een andere gemeenschap gedoopt of heeft men daar belijdenis gedaan, dan wordt men in het algemeen na een kennismakingsgesprek opgenomen.

De vredesgedachte wordt gekoesterd, niet alleen met betrekking tot directe oorlog tussen mensen onderling, maar ook in de verhouding tussen mens en milieu.

Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Drachten-Ureterp
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2019 Doopsgezind.nl