drachten-ureterp > nieuws

Nieuws

Nieuwsbrief nr 4 | februari 2019

Nieuwsbrief nr 4 | februari 2019
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>

bericht van INLIA

bericht van INLIA
Maandag 18 Januari:
INLIA schrijft .. 
Beste mensen,
Hierbij weer een artikel voor uw kerk- of parochieblad. Wij spraken met Hayarpi, de oudste dochter van het gezin Tamrazyan en de afgelopen maanden het ‘gezicht’ van het kerkasiel in de Bethelkapel in Den Haag en van de discussie over een beter kinderpardon.
*   Lees meer >>

Moeder Natuur

Moeder Natuur
Zondag 17 Februari;
het Mennoplein bloeit weer vroeg
*

nei kommen birjocht by de fiering
Snein 17 Febrewaris;
Dit is wat Ida noch sei op it allerlêst .. Een (praktische?) joodse uitleg over de 2 scheppingsverhalen, Genesis 1 en 2.
Iemand vroeg aan Rabbi Sjimon ben Lakeisj: “Waarom wordt het scheppingsverhaal twéémaal verteld?
Daarop zei Rabbi Sjimon ben Lakeisj: “Vertel me eerst eens, wat is het verschil tussen de twee scheppingsverhalen?
“Wel”, zei de vraagsteller, “in het eerste verhaal worden eerst de planten geschapen, dan de dieren en tenslotte de mens. In het tweede verhaal is de volgorde andersom: daar wordt als eerste de mens geschapen, dan de planten en dan de dieren.”
Precies”, zei de Rabbi Sjimon ben Lakeisj, “en dat is hierom: als je iemand ontmoet die zegt: Ik ben niets, van mij moet je niets verwachten, ik ben tenslotte alleen maar stof en as; zeg hem dan: Jij bent eerder geschapen dan de engelen, jij bent de kroon van de schepping. En als je iemand ontmoet die zegt: De hele wereld ligt aan onze voeten, wij zijn heer over de schepping en kunnen doen wat we willen, wie maakt ons wat, zeg dan: Zelf de mug was er eerder dan jij.
4 Handenmaaltijd en Pozie

4 Handenmaaltijd en Pozie
Vrijdag 15 Februari;
Een veertigtal leden en vrienden kwamen samen rondom een prima maaltijd met internationale gerechten, verzorgd door drie kunstenaars van 4Handen. Minze besloot de avond met een voordracht van gedichten.
Door de open schaalcollecte kwam een bijdrage van E255 beschikbaar voor Khula, scholing voor twee studenten die eerst een cursus Engels moeten volgen voor ze verder kunnen.
[corr JS190218]
*

webstoring
Woensdag 13 Februari;
Onze website is deze week twee keer door overmacht in storing geweest. Excuses!

bericht van Amnesty International

bericht van Amnesty International
Maandag 11 Februari:
Amnesty Drachten stuurt nieuwsbrief met uitnoding om mee te schrijven in februari, met bijzondere aandacht voor India en China. Nadere informatie beschikbaar bij de redactie.
*

Interkerkelijke Werkgroep Asielzoekers
Vrijdag 8 Februari:
Bericht van de werkgroep en haar zicht op het kinderpardon.
* Lees meer >>
123456789101112131415161718
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Drachten-Ureterp
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2019 Doopsgezind.nl