drachten-ureterp > nieuws

Nieuws

bericht van 'Stichting Present'

bericht van 'Stichting Present'
Maandag 17 December;
'Present' stuurt ons een nieuwsbericht bij gelegenheid van haar 10 jarig bestaan, op te vragen bij de redactie.
*


Kerkasiel Den Haag
Maandag 17 December;
Roelof deelt de laatste nieuwsbrief n.a.v. het kerkasiel 'Bethel' in Den Haag. Het gaat daar gewoon door, dag en nacht.
* Lees meer >>


Fermanjeconcert Ferwerda Akademie

Fermanjeconcert Ferwerda Akademie
Zondagmiddag 16 December;
Vier jonge studenten van de Ferwerda Akademie hebben (begeleid op orgel en piano) met viool, fluit en hoorn het beste van hun kunnen gedeeld met een ruime kring familie, vrienden en gemeente.
*


bericht van Amnesty International

bericht van Amnesty International
Vrijdag 14 December:
Amnesty Drachten stuurt nieuwsbrief met uitnoding om mee te schrijven in januari, met bijzondere aandacht voor Venzuela en Iran.
*


Amnesty International

Amnesty International
Zaterdag 8 December:
Deze dag van de Rechten van de Mens is gevierd tussen de Leesbibliotheek en Vermaning. Op beide locaties werden brieven geschreven ten gunste van 'mensen die beter verdienen'. Speciaal voor deze dag schreef de gemeentedichter Andries de Jong zijn eigen pozie ..
* Lees meer >>


test privacy en beveiliging
dit is een test waarmee de redactie nagaat hoe toegankelijk onze website is voor buitenstaanders .. daarom deze vreemde lettercombinaties 1maltioxchague .. 1dasalles .. 1JJS&AJKR en kistje Halbesma. Meer informatie bij Jaap Schiere.
* Lees meer >>


Adventscollecte Solidaridad

Adventscollecte Solidaridad
Zondag 2 december;
Met Advent gaan onze extra collectes en aandacht uit naar het werk van Solidaridad. Dit jaar is er vooral aandacht voor versterking van de rol van vrouwen in katoenverwerking en kledingindustrie.
* Lees meer >>


Den Haag, Kerkasiel Bethel

Den Haag, Kerkasiel Bethel
Woensdagavond 28 November;
Roelof Akse leidt viering in het kader van kerkasiel 'Bethel'. Jaap maakt een momentje mee, om over na te denken ..
*


12345678910111213141516
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Drachten-Ureterp
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2019 Doopsgezind.nl