Welkom bij de website van de
Doopsgezinde gemeente Drachten-Ureterp

Wij zijn een kleine gemeenschap die zich kenmerkt door een grote mate van vrijheid van geloofsbeleving. We hebben voor velen wat te bieden, zoals vieringen, leerhuizen, concerten, een leeskring, momenten van ontmoeting, gesprekskringen, Tsjerkepaad, boekenmarkten, alles onder de noemer van: 
- ontmoeting, verbondenheid, inspiratie en geloofsverdieping,
- inzet voor vrede en gerechtigheid: dichtbij en veraf.

Onze gemeente is rond 1642 ontstaan, toen het graven van de vaarten ten behoeve van de opkomende turfwinning veel mensen van buiten aantrok - ook doopsgezinden / mennisten (zo genoemd naar één van onze voorlieden, t.w. Menno Simons). In de beginperiode ‘vergaderden’ ze bij Ureterp en Selmien, maar met de jaren verschoof het zwaartepunt van die boerengemeenschap naar het ambachts- en handelscentrum van Drachten. In 1790 werd de Vermaning (doopsgezinde vergaderplaats) aan de Zuiderbuurt in gebruik genomen. Deze wordt ook nu volop gebruikt door eigen gemeente en allerlei sociale en culturele activiteiten binnen de Drachtster samenleving. 

De Vermaning is rijksmonument, met bijzondere elementen die het bekijken waard zijn, zoals: kansel, kerkbanken, Van Dam-orgel, plafond met De Stijl-kenmerken en de monumentale ingang. De windvanen, die het dak sieren (een paard en een schuit), herinneren aan de boeren en schippers die de huidige vermaning mee hebben opgebouwd.
 

Volgende dienst(en)

1 maart 2020, 10:00 uur
Viering
Voorganger: ds. Roelof Akse
Waar: fermanje
Organist: Pieter de Jong
Bijzonderheden:
1e zondag 40-dagentijd
details nader uit te werken
Collecte: verbouwing Dopersduin

Naar overzicht diensten >> 

Agenda

27-02-2020, 19:15 - 19:45 uur VredesWake Zuiderbuurt (Mennoplein)
01-03-2020, 10:00 uur Viering door ds. Roelof Akse (fermanje)
03-03-2020, 09:30 uur Stiltemoment 'de Arke' (de Arke)
06-03-2020, 18:00 - 22:00 uur Wereldgebedsdag (fermanje)
06-03-2020, 19:00 uur - 19-01-2020, 20:00 uur Wereldgebedsdag (Vermaning Zuiderbuurt)

Naar alle activiteiten>>

Uitgelicht

Christian Peacemakers Team Lesbos

Christian Peacemakers Team Lesbos
In 2020 steunt onze gemeente het werk van CPT op Lesbos - een vredesbuffer in onmenselijke spanning tussen wereldpolitiek en moedige lokale mensen.
*


Actueel

Groene Theologie

Groene Theologie
Zondag 26 Januari;
Coen en Joke maken in Jorwert / Nijkleaster een gesprek mee met de 'groene theologe' Trees van Montfoort.

Lees meer >>


Nieuwsbrief nr 1 | januari 2020

Nieuwsbrief nr 1 | januari 2020
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>

 
 
     
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Drachten-Ureterp
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl