> agenda

Agenda

 
15 december 2022, 16:00 uur

Vredeswake

Mennoplein

tik hier voor affiche

Noem hun namen!

Voel je uitgenodigd om mee te doen met de wake.
10 december is de Dag van de Mensenrechten, 18 december is de Dag van de Migrant. Mensenrechten gelden in Europa niet langer voor migranten. Mensen in nood worden niet geholpen, maar juist in (levens)gevaar gebracht. De Europese grens wordt met hand en tand bewaakt en is de dodelijkste ter wereld. Ook Nederlandse politici, van links tot rechts, roepen op om grenzen te beschermen in plaats van mensen.

Van 10 tot 18 december herdenken we de 48.647 mensen die sinds 1993 overleden aan Fort Europa: op de Middellandse Zee, in de bergen op de Balkan, in het Poolse oerbos of in een Nederlands AZC.

De actie wordt georganiseerd door MiGreat. Overal in het land organiseren betrokken burgers herdenkingen. Roos Ykema (voorzitter MiGreat) is een van de initiatiefnemers en legt uit waarom:
“Het is onverteerbaar dat er steeds weer mensen om het leven komen als zij Europa proberen te bereiken. Het harde anti-migratiebeleid, dat ook door Nederlandse partijen als de VVD en CDA voorgestaan wordt, leidt aantoonbaar tot meer doden en heeft de Europese grens tot de dodelijkste ter wereld gemaakt. Mensen in levensnood moeten gered worden. Degenen die overleden mogen niet vergeten worden.”
We spreken ons hiermee ook uit tegen het grensgeweld en voor veilige vlucht- en migratieroutes, maar sterfgevallen moeten in de toekomst voorkomen worden.


Terug
 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Drachten-Ureterp
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Doopsgezind.nl