> agenda

Agenda

 
19 maart 2023, 10:00 uur

Viering - Wiske Beuker

Collectedoel Geld voor Water

Net over de evenaar, in het zuid-westen van Oeganda, vlak bij de grens met Congo,ligt het dorp Kishenyi (ca. 2000 inwoners). In de afgelopen 20 jaar zijn onder leiding van de Oegandese landbouw ingenieur Charles Byarugaba, en met behulp van Nederlandse vrienden, grote ontwikkelingen tot stand gebracht.

Een groot succes is de oprichting en bouw van de Kishenyi Primary School ‘Aafke de Jong’, gerealiseerd met Nederlandse financiering. Er zijn 17 leerkrachten aan verbonden met ca. 300 leerlingen. Die krijgen dagelijks onderwijs en worden voorzien van een warme maaltijd.
Tevens is er een goed geoutilleerde medische post, gebouwd in samenwerking met een regionaal ziekenhuis. Charles heeft een boerderij opgezet waar koffiebonen, bananen, mango’s en andere groenten worden verbouwd voor de verkoop en de eigen voedselvoorziening. Dus werkgelegenheid en inkomsten.

Ook Oeganda ontkomt niet aan degevolgen van klimaatverandering en dat betekent lokaal grotere perioden van droogte, met als gevolg kleinere oogsten en minder inkomsten.
Gelukkig is in de bodem voldoende water beschikbaar maar daarvoor zijn het graven van een bron, een pomp met twee waterbuffers en leidingen nodig voor de irrigatie.

Ons streven is dus om:
- een water well
- water pomp-/ gebouwtje
- water opslag
- water pijpleiding
te bekostigen zodat de aarde weer opbrengst kan geven!

Voor de financiering, in orde van grootte ca. € 15.000,- ontbreken echter de middelen. Om onze vrienden in Oeganda te helpen is een actie opgezet om geld in te zamelen voor de realisatie en zo bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de gemeenschap in Kishenyi.

Doopsgezinde Gemeente Drachten-Ureterp
NL25 ABNA 0483 8983 84
o.v.v. CHARLES


Terug
 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Drachten-Ureterp
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Doopsgezind.nl