> nieuws

Nieuws

6 december 2022

Open Venster Kerstmeditatie

GEEN KERST ZONDER HOOP
Hoop is een vlammetje.
Wanneer dit lichtje van hoop bij u brandt, dan is voeding voor dit vuur nodig, anders dooft
uiteindelijk de hoop en wordt het donker. Waar hoop dooft vullen cynisme of leegheid de
kamer. Zonder hoop wordt het koud & kil in de samenleving.
Samenkomen is voeding, samen zingen is voeding, naar muziek luisteren is voeding. Uit de verte een profetenstem horen is voeding. In de profeet Jesaja is te lezen over een
wonderbaarlijke geboorte. Het kind zal de volgende namen dragen: Wonderbare Raadsman,
Goddelijke Held, Eeuwige Vader, Vredevorst (Jes. 9: 5).
Op kerstavond, in een muzikale viering, zullen deze vier namen klinken, als een belofte. Niet als een verre echo in het verleden, maar als een bron van hoop voor onze dagelijkse
werkelijkheid; als een belofte vol barmhartigheid voor onze toekomst.
Wonderbare Raadsman verbindt mensen en overbrugt tegenstellingen. Het maakt uit naar
wie je luistert, ’t maakt uit naar welke boodschap je luistert. Het is zo belangrijk om
onderscheid te maken, want er zijn zovele stemmen en meningen. Het is belangrijk en
vormend om zelf de Bijbelse boodschap te lezen en te overdenken.
Goddelijke Held motiveert mensen om ’t beste van zichzelf te geven. Wie is jouw voorbeeld?
Herken je in Jezus iemand die als een voorbeeld kan dienen?
Hem navolgen betekent de weg gaan van rechtvaardigheid; aanzet en impuls tot een
dienende overgave. Niet bodemloos, wél mag het moeite kosten in energie en tijd.
Eeuwige Vader troost mensen en draagt de moedelozen, de gebrokenen. Als een
liefhebbende vader of moeder is daar een troostende eigenschap als een natuurlijk
voorbeeld. Juist waar uitzicht en perspectief ontbreken is een ‘eeuwige Vader’ aanwezig.
‘Presentie’ als een bron van inspiratie.
Vredevorst is bewogen over héél de schepping, iedere bloem, boom, vis, insect of vogel is
daar een wezenlijk deel van. Vrede betekent: ‘eerbied voor al ’t leven!’ Diversiteit is een
vruchtbare bodem voor groeien in vrede!
‘Een kind is ons geboren!’ Laten we daarom samenkomen en zingen én vieren vol verlangen.
Hoop is een vlam!
Roelof Akse


Terug
 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Drachten-Ureterp
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Doopsgezind.nl