> nieuws

Nieuws

 
4 december 2022

Viering

Het thema was gekozen naar aanleiding van werk en leven van Menno Simonsz en Rink de Vries.
Hieronder een van oorsprong Guaraní Indiaanse tekst van het Scheppingsverhaal, steeds doorgaand, hier geïnterpreteerd door Jaap Schiere.
In de Indiaanse oecumene van Latijns Amerika wordt deze orale tekst ook gezien als basis van de zg. 'Theologie van het Woord':

Er was eens / Stel je den beginne eens voor
Donker
Dikke nevel
Niks geen leven
Geruis
Kabbelend water,
   onvindbaar in die nevel
Vermoeden van licht
   donker is gegeven
Kabbelklanken van stromend water
   vormend tot kabbeltaal
Van eerst muziek naar langzaamaan herkenbaar woord
Verwachting, Samenhang en Vrede
Woord van VredesLeven
   dat Recht doet en Vergeving spreekt
In zulke klank en woord wordt de Mens geboren

Curieus ...
Tweeduizend jaar geleden schreef evangelist Johannes “in de beginne was het woord, en dat woord is vlees geworden
Recent schreef Oosterhuis “vooruitlopend op wat nog niet is” ... het hangt voor aan onze Zuiderbuurtgevel
Zeven jaar geleden riep Paus Franciscus op om “ons het Leven toe te eigenen”, kern van zijn encycliek ‘Laudato Sí / Verheugt U


Terug
 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Drachten-Ureterp
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Doopsgezind.nl