> agenda

Agenda

 
4 september 2022, 10:00 uur

Startzondag

tik hier voor Orde van Dienst

muziek:   Rein Albert Ferwerda en Wiebe Dijkstra

tik hier voor overdenking Sieds Bosch
met hieronder het gedicht 
Altijd is er om mij heen geweest,
een metgezel, een moeder, een vriend, een vrouw, een kind.
En zo word ik dag aan dag bewaakt voor de eenzaamheid en angst.
Als er aandacht is, een welkom, een groet,
iemand die je kent en iemand die je naam noemt. Iemand die vertellen wil.
Iemand die een beetje lijkt op God en je niet vergeet.

thema:
‘Heer geef u ons ogen’, het lied van Tama ngakao Maori dat we gezongen hebben in de viering met Pieter Witteveen op zondag 31 juli, is het thema van en leidraad voor de startzondag. Dit thema is gekozen naar aanleiding van het jaarthema van de ADS (Algemene Doopsgezinde Sociëteit): Wereld van verschil.
voor meer detail tik hier

collecte aandacht:   
In Jordanië worden veel vluchtelingen uit de regio door de plaatselijke bevolking opgevangen. Zowel bij de vluchtelingen als bij de autochtone bevolking is behoefte aan allerlei goederen. In samenwerking met doopsgezinden uit Duitsland, Zwitserland en Frankrijk, én MCC, worden hulpgoederen verzameld en het transport per container geregeld.

Het wordt een viering die doorloopt via de koffie naar een Quiz-spel, met tot slot een gezamenlijke lunch.
Opgave vooraf is niet nodig. 
 
Heer geef u ons ogen
 
Heer geef u ons ogen die de naasten zien,
Oren die hen horen en hen ook verstaan.
 
Handen die het leren hoe men helpt en heelt,
Voeten die niet dralen als er hulp moet zijn.
 
Harten die verheugd zijn als een ander lacht,
Monden die gaan zeggen waarop wordt gewacht.
 
Dank voor alle gaven. Help ons waakzaam zijn
Toon ons Heer wij hebben niets voor ons alleen

 

 


Terug
 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Drachten-Ureterp
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezind.nl