> agenda

Agenda

 
27 november 2022, 10:00 uur

Viering / 1e Advent

muziek:   Pieter de Jong

collecte-aandacht:   actie Klavertje 5 / steun project Roemenië

De Projectgroep helpt al sinds 2011 de thuiszorg in de burgerlijke gemeente Nagyajta. Het gaat om de verzorging van ongeveer 80 personen, veelal ouderen. Deze thuiszorg is ondergebracht binnen de Diaconale zorg in de provincie Covasna en geeft zorg (voor zover mogelijk) aan iedereen die dit nodig heeft.
In Roemenië zijn al veel mensen uit het buurland Ukraine opgevangen en daardoor wordt de druk op zorg steeds groter.
Roemenië is niet een land waar een hulporganisatie zomaar klaar staat om iets te regelen en voor de bestaande zorg was het altijd al ‘krap aan’. Financiële middelen lieten vaak al tekorten zien en de situatie wordt nu alleen maar slechter. We kunnen er vanuit gaan dat de ‘reguliere’ zorg extra onder druk komt te staan.

Projectgroep Roemenië “Klavertje 5” – Projektcsoport Románia “Lóhere 5”
is een samenwerkingsverband tussen de Federatie Doopsgezind-Gereformeerd Ameland en de Doopsgezinde gemeenten Holwerd – Blije – Ternaard, Hallum en Stiens en de Unitarische gemeente van Nagyajta in Roemenië.
Bankrekening: Diaconie Fed. D.G.Ameland IBAN: NL 64 RABO 0302 0191 70 (BIC: RABONL2U)

 


Terug
 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Drachten-Ureterp
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezind.nl