> nieuws

Nieuws

14 juli 2022

Methodisch Preken

Beste zusters en broeders,

Wie belangstelling heeft om voor te gaan in diensten krijgt de gelegenheid om aan de cursus Methodisch Leren Preken mee te doen. Beginneling of gevorderde, iedereen is welkom. Het gaat om vier avonden in Heerenveen en wel op de hier genoemde data.

Dinsdag 13 september 2022 De voordracht van de preek
Dinsdag 18 oktober 2022 Wijsheidsteksten uit de joodse Talmoed
Woensdag 9 november 2022 De boodschap zit in de tekst zelf
Dinsdag 6 december 2022 Hoe sluit ik aan bij ‘wat er speelt’?
 
Het doel van deze avonden is dat wij met elkaar een preek maken. Daar maken we huiswerk voor, en de docent voorziet dat van positieve feedback. De afgelopen vier seizoenen gaven blijk van een grote betrokkenheid van de cursisten. De uitwisselingen waren levendig. Wie voor het eerst wil meedoen kan gewoon instappen. We bespreken de feedback en krijgen les.

Opgave vóór 1 september aanstaande op het emailadres van de docent Pieter Post, pbpost1958@gmail.com 
Telefonisch kan ook: 0513-785542 | graag inspreken
Graag met naam, emailadres en telefoonnummer en plaats

Waar? De avonden worden gehouden in de Menniste Wurkpleats van de doopsgezinde gemeente Heerenveen en Tjalleberd, Kerkstraat 36 Heerenveen. Van 19:30-21:30 uur. Kosten € 8,00 per keer voor koffie/thee/verwarming etc. Parkeergarage in de Kerkstraat.

Wij hopen op uw belangstelling en zien uw reactie graag tegemoet.

Met dank en vriendelijke groeten van Pieter Post.


Terug
 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Drachten-Ureterp
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezind.nl