> nieuws

Nieuws

 
2 mei 2022

Arcadia Bosk

Vanaf 7 mei gaan 100 dagen lang 1.000 bomen door Leeuwarden wandelen. Het motto van Arcadia Bosk is: “Als bomen kunnen wandelen, kunnen mensen ook veranderen”. Met die basis heeft “Geloven in Leeuwarden” een zevental lezingen/dialoogsessies georganiseerd rond bewustzijnsvergroting , waarbij Trees van Montfoort, schrijfster van het boek “Groene theologie”, driemaal haar aandeel heeft vanuit ecologische theologie. De mens is niet bedoeld als centrum/summum van de schepping, maar als onderdeel daarvan, deel van de aarde en haar natuurlijke bronnen.
Behalve de tweede lezing, worden alle lezingen gehouden in de Doopsgezinde kerk, Wirdumerdyk 18 te Leeuwarden
 
Zondag 8 mei van 15.00 – 17.00 uur  
Lezing en dialoog: “Het nieuwe verhaal: De aarde ons huis” door Trees van Montfoort
 
Zondag 22 mei om 12.30 uur in de dorpstuin van Snakkerburen
Lezing en dialoog over de levensboom : samen eten en samen delen door Trees van Montfoort,  Theo van der Molen en Korrie Hoekstra (minor 'Feeding our world'  van Van Hall-Larenstein) 
 
Woensdag 15 juni van 19.30 – 22.00 uur
Lezing en dialoog over “Waterhuishouding” door Cees Buisman (watertechnologie, directeur Wetsus) 
 
Woensdag 22 juni van 19.30 – 22.00 uur
Lezing en dialoog over “Vitale en verantwoorde landbouw” door Pieter Knijff van “Kerk-en-landbouw” en Theo Mulder
 
Zondag 10 juli van 15.00 – 17.00 uur
Lezing en dialoog over “Verpakkingen - hergebruik en consuminderen” door Gerrit-Jan Vernhout (Omrin) en Trees van Montfoort
 
Woensdag 20 juli van 19.30 – 22.00 uur
Lezing en dialoog over “Energietransitie” door Marjolein Tiemens (groen geloven/duurzaamheid in dagelijks leven) en Bouwe de Boer  (Fossylfrij Fryslân)
 
Zondag 31 juli van 15.00 – 17.00 uur
Lezing en dialoog: “Wat hebben de bomen ons geleerd over de schepping? Afsluitende bijeenkomst met Trees van Montfoort. 

U hoeft zich vooraf niet op te geven. In de pauze zal er koffie/thee geschonken worden. Entree is vrij, vrijwillige bijdrage na afloop ter dekking van de kosten.

Info bij Tjitske Hiemstra (tj.hiemstra@hetnet.nl) 


Terug
 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Drachten-Ureterp
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezind.nl