> nieuws

Nieuws

 
2 mei 2022

Oorlog

in volgorde van ontvangst

Maandag 2 mei;
doopsgezind WereldWerk meldt over de situatie nu en gezamenlijk antwoord van Europese doopsgezinde solidariteit 
[klik hier voor .pdf]


Dinsdag 26 april;
Onze Algemene Doopsgezinde Sociëteit uitnodigt voor 3 webinars over de oorlog in Oekraïne. Donderdag 12 en woensdag 18 mei staan nog open.
[klik hier voor poster .pdf]


Dinsdag 5 april
Doopsgezind WereldWerk informeert ... klik hier voor .pdf


Freed 2 april
deze lijdenstijd collecteren we met aandact voor de nood in Ukraïne, via doopsgezind WereldWerk ...
De oorlog in Oekraine
er zijn geen woorden voor...
we voelen ons machteloos...
wat kunnen we doen...
uw kunt een financiële bijdrage overmaken op:
NL27 TRIO 0786 8803 33 
t.n.v. Doopsgezind WereldWerk te Deventer
omschrijving: ‘hulp Oekraïne’
Samen met andere Europese doopsgezinde hulpwerken* SMM, CdS, MH en Multiply en met MCC hebben we besloten om onze krachten te bundelen en gezamenlijk op te trekken. Afgesproken is dat Multiply, die in Oekraïne een netwerk heeft, hierin het voertouw neemt en ons regelmatig op de hoogte houd van de ontwikkelingen en de hulpaanvragen. Zo kunnen we relatief snel participeren op de situatie in Oekraïne. 
Er worden drie hoofdlijnen uitgezet om te handelen en voor iedereen wel een mogelijkheid om bij te dragen:
- aandacht door gebed voor de mensen 
- financiële ondersteuning
- opvang van vluchtelingenDonderdag 24 maart
Een gerichte oproep van de gemeente Smallingerland:
De gemeente is bezig met een opvang voor de vluchtelingen uit Oekraïne. De locatie moet nog opgeknapt worden en daar kunnen ze hulp bij gebruiken. Een aantal kerkgemeenschappen had al aangegeven dat er mensen bereid zijn om te helpen bij het opknappen van een locatie. In eerste instantie was de gemeente hier terughoudend in, maar ze hebben nu gevraagd om te inventariseren wie zou kunnen helpen.  
De klussen worden gecoördineerd door professionals. Ervaring in klussen is een vereiste. Wanneer deze klus precies plaats vindt is nog niet bekend. 
Heb je ervaring in klussen en wil je helpen met het opknappen van de locatie? Stuur dan je naam, contact gegevens, beschikbaarheid en ervaring in klussen naar a.vanderveen@mosweb.nl 
Afhankelijk van de aanmeldingen en de omvang worden er mensen benaderd.
Met vriendelijke groet,
Amanda van der Veen, Sociaal Werker, 06-43807579
Maandag t/m woensdag van 9:00-17:00, en Donderdag van 9:00-12:00.


Donderdag 24 maart
Mennonite World Conference
Gebed smeedt zwaarden tot ploegijzers
Prayers beat swords into plowshares
tik hier voor engelse .pdf of vraag bij redactie


Woensdag 23 maart
Beste mensen [van binnen en buiten doopsgezind WereldWerk]. 
Er wordt goed werk geleverd in barre omstandigheden. Ze verdienen onze hulp en gebeden.
Fredeshiem heeft vanaf de eerste dag van de oorlog onderdak geboden i.s.m. de doopsgezinde kerk Steenwijk. Fredeshiem zou graag haar diakonale fonds weer spekken, zodat ze de hulp kan blijven geven!
Tevens hebben we op zondag van 16.30 tot 17.30 stiltekring en nazit in de doopsgezinde gemeente van Steenwijk.
Vrede, Annelies Klinefelter (0521-588553).


Woensdag 23 maart
Van het bestuur van de Friesche Doopsgezinde Sociëteit
   Beste zusters en broeders,
   In de morgendienst in Grou van zondag 20 maart j.l. kwam de vraag of wij als Friese Doopsgezinde gemeenten ook iets kunnen doen voor onze broeders en zusters in Oekraïne? Het hoeft niet op materieel gebied want daar kunnen we via Wereldwerk wel voor zorgen, maar een blijk van medeleven.
  Dat leek ons een prima idee en inmiddels gaat er vanuit het bestuur van de FDS een pastorale brief onderweg richting ‘Mennonite Brethern Church’. Br. Henk Stenvers heeft hier namens MWC, Mennonite World Conference, contacten mee.
   Met een hartelijke groet namens het bestuur van de FDS
   Korneel Roosma, secretaris


Maandag 21 maart
Platform Kerkelijk Smallingerland deelt een oproep om te helpen opknappen aan een opvanglocatie.
[klik hier voor details .pdf]


Donderdag 17 maart
Opvang vluchtelingen in Smallingerland
Ida, Goerda en Anna delen info over voorlichtingsavond opvang van vluchtelingen uit Oekraïne georganiseerd door Maatschappelijke Ondersteuning Smallingerland (M.O.S.) en Vluchtelingenwerk. 
De gemeente Smallingerland is verantwoordelijk voor opvangplekken en is bezig om locaties te zoeken waar meerdere mensen bij elkaar opgevangen kunnen worden zodat ze elkaar ook tot steun kunnen zijn. Particuliere opvang wordt (nog) niet gestimuleerd omdat het om getraumatiseerde mensen gaat die opgevangen worden en het langere tijd kan gaan duren. Dat is een moeilijke opgave.
Ook benadrukt Smallingerland en Vluchtelingenwerk dat er ook andere vluchtelingen in Drachten verblijven die hulp nodig hebben en die niet vergeten mogen worden. 
Er zijn veel vrijwilligersnodig. Je kunt je nu aanmelden bij de vrijwilligerscentrale van de M.O.S. Van Knobeldorffplein 123, maandag t/m donderdag 9.00 – 13.00 uur. Tel: 0512-511859  of klik https://www.mosvrijwilligerscentrale.nl  


Terug
 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Drachten-Ureterp
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezind.nl