> nieuws

Nieuws

18 februari 2022

Groenende Gemeente


Op donderdagavond 10 maart, 31 maart en 28 april (of 12 mei) van 19.30 – 21.30 uur in de ‘fermanje’ zaal in Drachten. We hebben gekozen voor avonden zodat er ook jongeren en werkenden deel kunnen nemen.
Omdat het vooral om het gesprek gaat is het maximum aantal deelnemers gesteld op twaalf. Als er meer belangstelling is dan kunnen we in de herfst nog zo’n serie avonden organiseren. I.v.m. de voorbereiding is het nodig dat u zich aanmeldt voor 1 maart bij coen.reijntjes@gmail.com.

Beste zusters en broeders, 
Hebben jullie ook weer zo’n zin om met elkaar in gesprek te gaan? Vlak voor dat het corona tijdperk begon, herfst 2019, besloot onze gemeente ‘Groene Kerk’ te worden, om ons geloven, denken en doen te vergroenen. We zijn nog één keer bij elkaar geweest om te overleggen hoe we dat wilden doen. Er werden drie werkgroepjes gevormd over resp. vergroening van de ‘fermanje’ en de liturgie, vergroening thuis en ‘groene theologie’. Daarna kwam alles tot stilstand. Een groepje enthousiastelingen is nog een poosje via email met elkaar in gesprek geweest maar dat hield in de zomer van 2020 op. Thuis, ieder voor zich, zijn er zeker een aantal van ons verder gegaan met vergroenen. Maar we missen het samen doen en delen. Zouden we de draad weer op kunnen pakken, kan dat nu weer?
Toen kwam er een aanbod. Ds. Saapke van der Meer, doopsgezind predikant in Zeerijp-Zijldijk, wil zich specialiseren in ‘groene theologie’ en daarover in geïnteresseerde gemeenten lezingen geven en gesprekken begeleiden. Haar initiatief wordt financieel ondersteund door o.a. de Friese Doopsgezinde Sociëteit en de Commissie Duurzaamheid van Doopsgezind Wereld Werk.
Dit leek een pracht kans om bij ons weer met ‘vergroening’ aan de slag te gaan. Eep Visser en Coen Reijntjes hebben daarom ds. van der Meer gevraagd om haar voorstel bij ons vorm te geven en uit te proberen in drie bijeenkomsten in de periode maart – mei. Ds. van der Meer ziet dat wel zitten, maar zijn er bij ons voldoende broeders en zusters die mee willen doen? 
In deze drie bijeenkomsten zullen we ons bezighouden met vragen zoals: 
– Als we de Bijbel door een groene bril gaan lezen zal dat ons wereldbeeld en onze relaties met God, onze medemensen en de schepping veranderen?  
– Als in de Bijbel staat dat God de schepping ‘heel goed’ vindt, waarom gaan we dan zo slecht met de schepping om? Wat zegt de Bijbel over omgaan met de schepping?  
– Wat is de rol van Jezus met betrekking tot het onderwerp ‘groene theologie’? 
– Wat wil Paus Franciscus met zijn oproep tot een ecologische bekering bereiken?  
– Andere vragen die bij u opkomen.
Ds. van der Meer zal hierbij uit verschillende bronnen putten zoals: de Bijbel; ‘Het groene hart van het geloof’ van Dave Bookless; ‘Laudato Si’ van Paus Franciscus; ‘Groene theologie’ van Trees van Montfoort; en ‘Eenvoudig leven’ van Sam Janse’. 

Van harte welkom, Eep Visser en Coen Reijntjes 


Terug
 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Drachten-Ureterp
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezind.nl