> nieuws

Nieuws

 
5 februari 2022

Tent of Nations

meer info bij redactie

Lieve vrienden van Tent of Nations,
Deze keer ontvangen jullie een schokkend en droevig bericht: afgelopen vrijdag is een groep van meer dan tien gemaskerde mannen met knuppels naar Tent of Nations gekomen, waar ze Daoud en Daher Nassar zwaar hebben mishandeld. Zelf was ik (Meta Floor) als enige buitenlander aanwezig op de boerderij. Zodra ik buiten het geschreeuw hoorde ben ik daarnaartoe gesneld, waarop de daders zich uit de voeten maakten. Daoud en Daher, die allebei zwaargewond achtergelaten werden,  zijn er allebei van overtuigd dat als ik niet aanwezig was geweest, zij dit niet hadden kunnen navertellen. De broers zijn nu gelukkig allebei buiten levensgevaar en goed aanspreekbaar, en we hebben goede hoop dat met tijd en geduld de broers weer helemaal zullen herstellen. De emotionele klap die zij gekregen hebben, zal mogelijk meer tijd vragen om geheeld te worden.
Deze aanval staat niet op zichzelf, maar is (tot nu toe) de laatste in een reeks van meer dan 25 aanvallen gedurende de afgelopen anderhalf jaar. De daders komen uit Nahalin, het Palestijnse buurdorpje, waar de familie Nassar met veel inwoners een goede relatie heeft. Het is uitermate verdrietig dat de familie Nassar, die zich al meer dan 30 jaar op een geweldloze wijze inzet hun land te beschermen tegen overname door de Israëlische autoriteiten, nu te kampen heeft met enkele mensen uit de Palestijnse gemeenschap, die tot doel hebben de familie Nassar te laten vertrekken van hun land.

Schrijf een brief aan president Abbas
Wat de motivatie hierachter ook is, we maken ons ernstig bezorgd nu de persoonlijke veiligheid van de familie Nassar in het geding is, en daarbij ook het voortbestaan van Tent of Nations op het spel staat. We willen jullie dan ook dringend oproepen om in de pen te klimmen en een persoonlijke brief te schrijven aan president Abbas, met de zeer dringende oproep zijn invloed aan te wenden deze aanvallen direct te stoppen en de veiligheid van de familie Nassar te waarborgen. Jullie vinden hierbij een voorbeeldbrief die je kunt  gebruiken, niet alleen persoonlijk, maar ook namens een groep, kerk of organisatie. Mocht je ook een kaartje willen sturen naar Daoud en Daher, dan kunnen deze naar het adres P.O.Box 28, Bethlehem, Palestine.

Ter inspiratie
“Laat ons een kaarsje branden in de duisternis,
In het aangezicht van de dood, een teken van leven.
Als teken van hoop waar alles hopeloos lijkt,
Als teken van vrede in plaats van strijd.
Want het licht is sterker dan de duisternis
En de dag zal de nacht overwinnen.
Hoewel de schaduwen overal om ons heen blijven hangen,
Laten we onze gezichten naar het licht keren.”
 
In verbondenheid,
mede namens Chris Kors en Sophie Koster,
Meta Floor


Terug
 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Drachten-Ureterp
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezind.nl