> nieuws

Nieuws

 
6 december 2022

Van de zelfde Schepper

- FairTrade Kerk   https://fairtradegemeenten.nl/fairtrade-kerk/
- Groene Kerk   https://www.groenekerken.nl
- WijdeKerk   https://www.wijdekerk.nl
- Onze ruimtes en gastvrijheid staan tegen bescheiden vergoeding beschikbaar voor muziek en gesprek 'van buiten onze muren'.

Hieronder een blog van contacten en 'goede doelen':


Woensdag 7 december - Christian PeaceMaker Teams
Jaap geeft een bericht door van een directe vriend die veel met CPT doet in Kurdistan (tik hier).
tik voor algemeen nieuws ook https://www.cptnederland.nl 
of vraag bij redactie.

Maandag 28 november - Groene Kerken
December staat voor de deur. Een maand vol feestdagen, gezelligheid en - vaak - lekker eten. We ontmoeten elkaar rond een gedekte tafel. Maar weet jij waar jouw eten vandaan komt? Met het programma 'Aan tafel. Proeven en praten over ons dagelijks brood' kun je hierover met elkaar in gesprek gaan, gewoon tijdens de maaltijd. Je leest er alles over in deze nieuwsbrief. Eet smakelijk!
tik hier voor nieuwsbrief .pdf
zoek op https://www.groenekerken.nl  
of vraag bij redactie


Maandag 28 november - Solidaridad
Duizenden gezinnen verloren in één dag hun toegang tot voedsel, onderdak én hun hoofdbron van inkomsten toen orkaan Julia in oktober over Nicaragua trok.
tik hier voor gehele .pdf
tik hier https://www.solidaridad.nl
of vraag bij redactie


Maandag 21 november - INLIA;
- Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers bericht over van ales wat uit hun dynamische dagelijkse omgeving ... de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Leek ving vier dagen veertig pubers uit Syrië en Eritrea op. Crisisopvang via INLIA: het COA had geen plaats voor de jongens van twaalf tot achttien jaar oud. Veertig pubers, uit oorlogsgebieden gevlucht, de lange reis naar Europa doorstaan, moederziel alleen hier.
tik hier voor het verhaal
tik hier voor https://www.inlia.nl/nl
of vraag bij redactie


Zondag 13 november - Musicians Without Borders
Collecte aandacht in onze gemeente
Info direct klik https://www.musicianswithoutborders.org/
of vraag bij de redactie.


Dinsdag 7 november - Stichting Present Smallingerland
speciale aandacht voor decemberpaketten
tik hier voor document
klik hier voor eigen website
of vraag bij de redactie

Donderdag 13 oktober - PAX voor Vrede
De vredesbeweging is relevanter is dan ooit. Met oorlog op het Europese continent en een opvangcrisis in eigen land is het draagvlak voor vreedzame verandering groot. Dat bleek tijdens de Vredesweek, die dit jaar werd gehouden van 17 tot en 25 september. Tijdens de vredesweek kwamen talloze burgers in actie voor en gingen ze in gesprek over vrede. Door het hele land lieten de mensen van zich horen als één verenigde ‘Generatie Vrede’.
tik hier voor maandelijkse update .pdf
klik hier voor info web https://paxvoorvrede.nl
of vraag bij redactie


Vrijdag 30 september - Wereldraad van Kerken
terugblik op de voorbije 'season of creation'
tik hier voor bericht
tik hier voor web https://www.oikoumene.org
of vraag bij redactie.


Donderdag 29 september - Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Armoede in de Bijbel: op heel veel plekken in de Bijbel wordt er geschreven over armoede. De meeste schrijvers hoorden waarschijnlijk tot de rijkere bovenlaag van de samenleving, want anders hadden ze nooit leren schrijven. Toch blijken ze precies te begrijpen hoe armoede werkt. Vooral het boek Spreuken laat duidelijk zien hoe armoede ontstaat en in stand wordt gehouden.
tik hier voor recente informatie, of vraag bij redactie


Maandag 26 september - Voedselbank
tik hier voor directe .pdf, of https://voedselbanksmallingerland.nl, of vraag bij redactie 


Maandag 26 september - Mennonite Central Committee
Today we focus on relief supplies going Ukraine in response to the dire situation that we are currently responding to. We recently sent five shipping containers of relief kits, canned meat, comforters to Ukraine. These items have been distributed to 16,000 vulnerable people in Ukraine.
Zie ook 'item OORLOG' elders
tik voor nederlandstalige .pdf, vraag bij redactie of liever nog direct:
James Wheeler and Linda Herr
Europe and Middle East Area Directors
Mennonite Central Committee U.S. and Canada
+962 7 9572 0069 (James)
+962 7 9572 0024 (Linda) 
Email: emead@mcc.org
Website: mcc.org - https://mcc.org/peaceful-practices


Donderdag 22 september - Tent of Nations
Het werk gaat door, met taaie moed.
Tik hier voor actuele info 
De lezer kan zelf ook intikken https://www.tentofnations.nl of vragen bij de redactie.
De Friesche Doopsgezinde Sociëteit voert Tent of Nations sinds december 2021 als één van haar twee jaarprojekten.


Donderdag 15 september - Solidair Friesland
Begin dit jaar is Solidair Friesland weer teruggekeerd naar de eerste verdieping van het verbouwde Titus Brandsma Huis. Een mooi moment om Open Huis te houden. Op 24 september vanaf 13.00 is het zover. Het is die dag Burendag van het Oranjefonds en tevens het laatste weekend van de vredesweek. Welkom in de Grote Kerk te Leeuwarden.
tik voor maandelijkse nieuwsbrief
tik voor website https://solidairfriesland.nl
of vraag bij redactie


Donderdag 8 september - Agrarisch Natuurfonds Fryslân
De terreinen rondom het bezoekerscentrum De Alde Feanen aan de Koaidyk 8 in Earnewâld worden zaterdag 10 september a.s. omgetoverd tot één groot vogelfestival. Ter ere van haar 75-jarig bestaan organiseert de BFVW daar het Frysk FûgelFestijn. ‘Zuster’, stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân, kan hier natuurlijk niet ontbreken en is aanwezig met een stand. Voorzitter Rendert Algra zal in zijn felicitatiewoord (rond 11.00 uur) enkele nieuwe projecten van ANF lanceren.
klik hier voor nieuws https://agrarischnatuurfondsfryslan.nl


Dinsdag 12 juli - Raad van Kerken Nederland
maandelijks verschijnt een nieuwsbrief ... deze keer met een 'actief bulletin over Vredesweek en Eenheid
tik hier voor bulletin
tik hier voor de website
of vraag bij redactie


Maandag 11 juli - Church & Peace
van wat verder weg (en in Engels) een bericht van Church And Peace
tik hier voor bulletin (engels)
tik hier voor directe info (duits)


Woensdag 6 april - Grannies2Grannies
Na een schoolsluiting van bijna 2 jaar zijn in januari van dit jaar de scholen in Oeganda weer opengegaan.
[tik hier voor het gehele aprilbericht .pdf]


Vrijdag 25 februari - Kerk & Vrede
een verklaring die is uitgegaan n.a.v. de recente schokkende gebeurtenissen in Oekraïne [tik hier voor de verklaring .pdf]. Tevens de oproep om, als je een vredesvlag hebt, die uit te hangen of op je raam te bevestigen. Vredesvlaggen zijn zo nodig bij Kerk en Vrede te bestellen via de website https://kerkenvrede.nl ... of vraag bij redactie.


Maandag 31 januari - ADS
collecte t.b.v. inzet doopsgezind WereIdWerk - adoptie
Ineke deelt bericht van doopsgezind WereldWerk over het adoptieprogramma waar ook onze gemeente aan bijdraagt. 
[klik hier voor meer info], vraag bij Ineke, of eventueel bij redactie 


met minder geregelde berichten
- Algemene Doopsgezinde Sociëteit: gemeente opbouw
- Algemene Doopsgezinde Sociëteit: Zending
- Artsen zonder Grenzen
- Doopsgezind WereldWerk: adoptie programma Tanzania
- Doopsgezind WereldWerk: Duurzaam Samenleven
- Exodus / Eprafas werken met gevangenen in binnen en buitenland

- Eirene
- Friese Doopsgezinde Sociëteit: Tent of Nations, Jeugdwerk Java, Ouderenzorg Roemenië 

- Iquitos, doopsgezinde gemeente Ecuador Colombia
- Kerk in Aktie (Inge Landman)
- MasterPeace
- Werkgroep AZC Drachten
- Schuldhulpmaatje
- SOS kinderdorpen- Stichting Present Smallingerland
- Stichting Vluchteling / Int. Rescue Committee
- Stichting Vluchtelingenwerk Nederland
- Studiebeurs artsenopleiding Zambia

- War child


Terug
 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Drachten-Ureterp
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezind.nl