> nieuws

Nieuws

 
10 augustus 2022


- FairTrade Kerk   https://fairtradegemeenten.nl/fairtrade-kerk/
- Groene Kerk   https://www.groenekerken.nl
- WijdeKerk   https://www.wijdekerk.nl
- Onze ruimtes en gastvrijheid staan tegen bescheiden vergoeding beschikbaar voor muziek en gesprek 'van buiten onze muren'.

Hieronder een blog van contacten en 'goede doelen':

Woensdag 10 augustus - Solidaridad;
Ook deze keer vooral aandacht voor arbeidsvoorwaarden in de kledingindustrie.
tik hier voor gehele .pdf
tik hier https://www.solidaridad.nl
of vraag bij redactie


Woensdag 3 augustus - PAX voor Vrede
Pax werkt op haar manier aan vrede en leven
tik hier voor maandelijkse update .pdf
klik hier voor info web https://paxvoorvrede.nl
of vraag bij redactie


Dinsdag 26 juli - INLIA

- Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers bericht over haar werk, deze keer met een verhaal over een lange moeizame tocht van een Afghaanse kleermaker ... 
tik hier voor het verhaal
tik hier voor https://www.inlia.nl/nl
of vraag bij redactie


Maandag 18 juli - Voedselbank
Anna meldt vanuit de Leeuwarder Courant een interview over urgentie
klik hier voor .pdf
klik hier voor website
of vraag bij redactie


Zondag 17 juli - Solidair Friesland
Maandelijkse nieuwsbrief
tik voor gehele bericht
tik voor website https://solidairfriesland.nl
of vraag bij redactie


Donderdag 14 juli - Christian PeaceMaker Teams
Nieuw bericht van bewuste oefening in geweldloze actie om vrede, op allerlei plekken in de wereld.
Best te lezen via eigen website https://www.cptnederland.nl 
of vraag bij redactie.


Dinsdag 12 juli - Raad van Kerken Nederland
maandelijks verschijnt een nieuwsbrief ... deze keer met een 'actief bulletin over Vredesweek en Eenheid
tik hier voor bulletin
tik hier voor de website
of vraag bij redactie


Maandag 11 juli - Church & Peace
van wat verder weg (en in Engels) een bericht van Church And Peace
tik hier voor bulletin (engels)
tik hier voor directe info (duits)


Maandag 4 juli - Groene Kerken
deze keer met speciale aandacht voor het boek ‘Geloof en een hoop zonnepanelen’, van theatermaker en journalist Kees Posthumus. 
tik hier voor nieuwsbrief .pdf
zoek op https://www.groenekerken.nl  
of vraag bij redactie


Vrijdag 1 juli - Stichting Present
presentatie van inzet en verzoek om (toezegging) bijdrage
klik hier voor bericht
klik hier voor eigen website
of vraag bij de redactie


mei - Agrarisch Natuurfonds Fryslân
Omdat wij als doopsgezinde gemeente Drachten-Ureterp de aankoop van het land mede sponsoren ...
klik hier voor nieuws https://agrarischnatuurfondsfryslan.nl
klik hier voor videobeeld recente opening
https://www.youtube.com/watch?v=YEnuKA_QLSY


Donderdag 7 april - Wereldraad van Kerken
aandacht voor de wereld en de plek van de kerken daarin
[tik hier voor nieuwsbrief .pdf]
tik rechtstreekse voor web [https://www.oikoumene.org]
of vraag bij redactie.


Woensdag 6 april - Grannies2Grannies
Na een schoolsluiting van bijna 2 jaar zijn in januari van dit jaar de scholen in Oeganda weer opengegaan.
[tik hier voor het gehele aprilbericht .pdf]


Dinsdag 1 maart - Raad van Kerken Nederland
regulier bericht
klik hier voor Raad van Kerken Nederland
of vraag redactie


Vrijdag 25 februari - Kerk & Vrede
een verklaring die is uitgegaan n.a.v. de recente schokkende gebeurtenissen in Oekraïne [tik hier voor de verklaring .pdf]. Tevens de oproep om, als je een vredesvlag hebt, die uit te hangen of op je raam te bevestigen. Vredesvlaggen zijn zo nodig bij Kerk en Vrede te bestellen via de website https://kerkenvrede.nl ... of vraag bij redactie.


Woensdag 2 februari - Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Maandelijkse informatie [hier aan te tikken] 


Dinsdag 1 februari - Tent of Nations
Grote zorgen bij Sabeel / Tent of Nations vanwege een grove en fysieke intimidatie. Er is natuurlijk ook bericht van tegenbeweging van vredeskrachten. Totdat dat bericht binnen is laten we het bij deze melding.
De lezer kan zelf ook intikken https://www.tentofnations.nl of vragen bij de redactie.
De Friesche Doopsgezinde Sociëteit voert Tent of Nations sinds december 2021 als één van haar twee jaarprojekten.


Maandag 31 januari - ADS
collecte t.b.v. inzet doopsgezind WereIdWerk - adoptie
Ineke deelt bericht van doopsgezind WereldWerk over het adoptieprogramma waar ook onze gemeente aan bijdraagt. 
[klik hier voor meer info], vraag bij Ineke, of eventueel bij redactie 


Maandag 29 november - Musicians Without Borders
Na twee jaar van 'af-schalen' willen we nu weer 'op-schalen', en dat gaat niet zonder jullie hulp ... (in augustus heeft onze gemeente gecollecteerd voor dit werk).
[Info direct klik hier]
Vraag eventueel bij de redactie.


Maandag 8 november - Voedselbank Smallingerland
...informeert met nieuwsbrief over een aantal actuele zaken
[tik voor .pdf]
of [tik website https://voedselbanksmallingerland.nl] of vraag bij redactie


Maandag 27 september - Mennonite Central Committee
"Hoe een groep vrouwelijke vredeswerkers in Congo zorgden voor de-escalatie in een gevaarlijk dorpsconflict en daarmee de herhaling van een bloedbad uit het verleden voorkwamen."
tik [hier voor nederlandstalige .pdf] of vraag bij redactie, ook voor foto's.


Dinsdag 21 september - Earnewâldster Rounte
Opfrisser Herstart in september! Het zal niet verbazen dat de strijd tegen het coronavirus ook consequenties heeft gehad voor de lezingen van Earnewâldster Rûnte/Rotonde (ERR). Na de zomer hopen we dan toch met ons prachtige programma te kunnen starten: ‘Diggelfjoer/Lopend vuur’, over de relatie tussen Traditie en Vernieuwing.
Redactie kan technisch niet een directe en veilige digitale link maken, maar de lezer is vrij om in te tikken op http://www.vrijzinnig-friesland.nl/?page_id=123


met minder geregelde berichten
- Algemene Doopsgezinde Sociëteit: gemeente opbouw
- Algemene Doopsgezinde Sociëteit: Zending
- Artsen zonder Grenzen
- Doopsgezind WereldWerk: adoptie programma Tanzania
- Doopsgezind WereldWerk: Duurzaam Samenleven
- Exodus / Eprafas werken met gevangenen in binnen en buitenland

- Eirene
- Friese Doopsgezinde Sociëteit: Tent of Nations, Jeugdwerk Java, Ouderenzorg Roemenië 

- Iquitos, doopsgezinde gemeente Ecuador Colombia
- Kerk in Aktie (Inge Landman)
- MasterPeace
- Werkgroep AZC Drachten
- Schuldhulpmaatje
- SOS kinderdorpen- Stichting Present Smallingerland
- Stichting Vluchteling / Int. Rescue Committee
- Stichting Vluchtelingenwerk Nederland
- Studiebeurs artsenopleiding Zambia

- War child


Terug
 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Drachten-Ureterp
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezind.nl