> nieuws

Nieuws

 
20 maart 2023

Van de zelfde Schepper

- FairTrade Kerk   https://fairtradegemeenten.nl/fairtrade-kerk/
- Groene Kerk   https://www.groenekerken.nl
- WijdeKerk   https://www.wijdekerk.nl
- Onze ruimtes en gastvrijheid staan tegen bescheiden vergoeding beschikbaar voor muziek en gesprek 'van buiten onze muren'.

Hieronder een blog van contacten en 'goede doelen':


Vrijdag 17 maart - Agrarisch NatuurFonds
Der Grutto is weer terug, met uitnodiginmg om te komen kijken en luisteren
-  Vrijdag 31 maart: 
Presentatie boek ‘Gruttoland, erfgoed van Murk Nijdam’ voor genodigden
 -  Zaterdag 1 april: 
Open Dag Gruttoland van 10.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig.
-  Maandag 10 april: 
Start fotografieseizoen Gruttoland
Boek
-  Zaterdag 15 april
: Start excursieseizoen Gruttoland
Boek
klik hier voor nieuws https://agrarischnatuurfondsfryslan.nl of ook https://gruttoland.nl
of vraag bij redactie
onze gemeente is mede-donor


Donderdag 16 maart - Solidaridad
Het maandelijkse donateursbericht, met van allerlei - zeker ook een aankondiging van de komende donateursdag 1 juli in Arnhem.
tik hier voor gehele bericht
of hier voor algemene info https://www.solidaridad.nl
of vraag bij redactie


Donderdag 9 maart - Wereldraad van Kerken
eigenaardige foto onder kopje water - doop, verfrissing, verbinding, committment
wereldwijde verscheidenheid van vredeszoekers
tik hier voor bericht
tik hier voor web https://www.oikoumene.org
of vraag bij redactie.


Maandag 6 maart - Tent of Nations
Het werk gaat door, met taaie moed.
Tik hier voor actuele info ... opmerking JS redactie door het e-mail format van ToN helaas wat vreemde opmaak
De lezer kan zelf ook intikken https://www.tentofnations.nl of vragen bij de redactie.
De Friesche Doopsgezinde Sociëteit voert Tent of Nations sinds december 2021 als één van haar twee jaarprojekten.


Vrijdag 3 maart - Groene Kerken
De 40dagentijd is begonnen. Wat een krachtige traditie, om in een wereld waar er veel op ons afkomt, stil te kunnen worden. In deze nieuwsbrief lees je over verstilling, verlangen en ook inspireratie van groene kerken.
tik hier voor nieuwsbrief
zoek op https://www.groenekerken.nl  
of vraag bij redactie


Maandag 27 februari - INLIA
nagekomen
- Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers bericht naar aanleiding van een bomaanslag en wat daarop volgt
  Kirkuk, 2015. De 15-jarige Rebin en een vriend worden getroffen door een bomaanslag. Beiden raken zwaargewond, Rebin aan zijn buik en rechterbeen. Hij heeft scherven in zijn hele lijf, ligt 8 maanden in het ziekenhuis en zal nooit meer helemaal goed lopen. 
tik hier voor hele artikel
tik hier voor algemene info INLIA
of vraag bij redactie


Maandag 27 februari - Solidair Friesland
Een nieuwe naam en een nieuw verschijningsmoment voor onze nieuwsbrief. En die naam is niet zomaar gekozen. Het is namelijk de kern van ons werk: geloven op maandag. Geloven op maandag betekent dat u en ik ons geloof handen en voeten kunnen geven in de alledaagse praktijk. Samen met elkaar en ook samen met kwetsbare mensen werken aan een duurzame, sociale en rechtvaardige samenleving.
tik voor maandelijkse nieuwsbrief
tik voor website https://solidairfriesland.nl
of vraag bij redactie


Zaterdag 11 februari - doopsgezind WereldWerk en aardbeving
Nieuws van hoe de internationale doopsgezinde wereld samenwerkt naar herstel van aardbevingen in Anatoliê e.o..
Tik hier voor gehele bericht
of vraag bij redactie


Woensdag 8 februari - Christian PeaceMaker Teams
CPT introduceert Milena Rincon. Zij is afkomstig uit Colombia, doopsgezind en 20 jaar werkzaam voor CPT-International. Als programmadirecteur van CPT International is zij verantwoordelijk voor zowel het inhoudelijke als financiële beleid voor de organisatie en de bemensing van de CPT-teams.
tik hier rechtstreeks naar https://www.cptnederland.nl/
of vraag bij redactie


Vrijdag 27 januari - Raad van Kerken Nederland
maandelijks verschijnt een nieuwsbrief ... deze keer vooral aandacht voor 'armoede'
tik hier voor recent bulletin
tik hier voor de website https://www.raadvankerken.nl/
of vraag bij redactie


Maandag 16 januari - PAX voor Vrede
nagekomen

Nieuw onderzoek van PAX laat zien dat de oorlog in Oekraïne behalve humanitaire impact ook grote gevolgen heeft voor de leefomgeving.
tik hier voor maandelijkse update .pdf
klik hier voor info web https://paxvoorvrede.nl
of vraag bij redactie


Donderdag 5 januari - Footprint Challenge
voor het eerst nemen we bericht op van deze groep. Eén van de jonge (!) initiatiefnemers maakte een aantal jaren terug een bijzondere indruk bij een WereldWerk conferentie in Fredeshiem. Coen heeft direct contact.
tik hier voor nieuwsbrief
tik hier voor volledige website
of vraag bij de radactie.


Woensdag 21 december - Mennonite World Conference
tik hier voor Engelstalig bericht en gebedsintentie
tik direct https://mwc-cmm.org/
of vraag bij redactie


Woensdag 21 december - Mennonite Central Committee
Een Nederlandstalige info over werk en verhaal
tik hier voor document .pdf
vraag bij redactie
of liever nog direct:
James Wheeler and Linda Herr, Europe and Middle East Area Directors, Mennonite Central Committee U.S. and Canada, +962 7 9572 0069 (James), +962 7 9572 0024 (Linda), Email: emead@mcc.org, Website: mcc.org - https://mcc.org/peaceful-practices


Zondag 13 november - Musicians Without Borders
Collecte aandacht in onze gemeente
Info direct klik https://www.musicianswithoutborders.org/
of vraag bij de redactie.


Dinsdag 7 november - Stichting Present Smallingerland
speciale aandacht voor decemberpaketten
tik hier voor document
klik hier voor eigen website
of vraag bij de redactie


Donderdag 29 september - Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Armoede in de Bijbel: op heel veel plekken in de Bijbel wordt er geschreven over armoede. De meeste schrijvers hoorden waarschijnlijk tot de rijkere bovenlaag van de samenleving, want anders hadden ze nooit leren schrijven. Toch blijken ze precies te begrijpen hoe armoede werkt. Vooral het boek Spreuken laat duidelijk zien hoe armoede ontstaat en in stand wordt gehouden.
tik hier voor recente informatie, of vraag bij redactie


Maandag 26 september - Voedselbank
tik hier voor directe .pdf, of https://voedselbanksmallingerland.nl, of vraag bij redactie 


Maandag 11 juli - Church & Peace
van wat verder weg (en in Engels) een bericht van Church And Peace
tik hier voor bulletin (engels)
tik hier voor directe info (duits)


Woensdag 6 april - Grannies2Grannies
Na een schoolsluiting van bijna 2 jaar zijn in januari van dit jaar de scholen in Oeganda weer opengegaan.
[tik hier voor het gehele aprilbericht .pdf]


Vrijdag 25 februari - Kerk & Vrede
een verklaring die is uitgegaan n.a.v. de recente schokkende gebeurtenissen in Oekraïne [tik hier voor de verklaring .pdf]. Tevens de oproep om, als je een vredesvlag hebt, die uit te hangen of op je raam te bevestigen. Vredesvlaggen zijn zo nodig bij Kerk en Vrede te bestellen via de website https://kerkenvrede.nl ... of vraag bij redactie.


Maandag 31 januari - ADS
collecte t.b.v. inzet doopsgezind WereIdWerk - adoptie
Ineke deelt bericht van doopsgezind WereldWerk over het adoptieprogramma waar ook onze gemeente aan bijdraagt. 
[klik hier voor meer info], vraag bij Ineke, of eventueel bij redactie 


met minder geregelde berichten
- Algemene Doopsgezinde Sociëteit: gemeente opbouw
- Algemene Doopsgezinde Sociëteit: Zending
- Artsen zonder Grenzen
- Doopsgezind WereldWerk: adoptie programma Tanzania
- Doopsgezind WereldWerk: Duurzaam Samenleven
- Exodus / Eprafas werken met gevangenen in binnen en buitenland

- Eirene
- Friese Doopsgezinde Sociëteit: Tent of Nations, Jeugdwerk Java, Ouderenzorg Roemenië 

- Iquitos, doopsgezinde gemeente Ecuador Colombia
- Kerk in Aktie (Inge Landman)
- MasterPeace
- Werkgroep AZC Drachten
- Schuldhulpmaatje
- SOS kinderdorpen- Stichting Present Smallingerland
- Stichting Vluchteling / Int. Rescue Committee
- Stichting Vluchtelingenwerk Nederland
- Studiebeurs artsenopleiding Zambia

- War child


Terug
 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Drachten-Ureterp
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Doopsgezind.nl