> nieuws

Nieuws

 
13 januari 2022

Amnesty International - schrijvers en collectanten

Op twee zaterdagen in december, t.w. 4 en 11 december, stonden de kerkdeuren aan de Zuiderbuurt wijd open. In de Vermaning stonden verspreid, op corona-afstand, een zevental tafeltjes met daarop schrijfmaterialen. Er konden brieven geschreven worden, gericht tot regeringsautoriteiten, verspreid over de hele wereld. Om druk uit te oefenen mensen vrij te laten die onterecht gevangen zijn genomen of om te vragen mensen die vanwege hun activisme worden bedreigd, in bescherming te nemen. 
In de Vermaning werd door een dertigtal mensen in totaal 505 brieven geschreven en 343 kaarten geschreven, getekend, geïllustreerd. De brieven worden gestuurd naar regeringsautoriteiten en andere hoogwaardigheidsbekleders. Kaarten komen rechtstreeks terecht bij gevangenen of personen die bedreigd worden. Ter bemoediging! 
Amnesty’s schrijfacties hebben in meer dan vijftig procent een positief resultaat: gevangenen komen vrij, doodvonnissen worden omgezet, discriminerende wetten worden aangepast, martelingen stoppen, daders worden berecht. 

Collectanten gevraagd!
Om het werk van Amnesty International mogelijk te blijven maken is geld nodig, véél geld. Voor onderzoek, het voeren van campagnes, lobbywerk bij regeringen en internationale organisaties als de Europese Unie, geven van voorlichting, en nog veel meer. Amnesty ontvangt geen gelden van overheden, het wil immers onafhankelijk haar werk blijven doen. 
Eén van de fondswervende activiteiten is die van de landelijke collecte, die dit jaar plaatsvindt 14 t/m 19 maart a.s. Daarvoor zijn collectanten nodig. Ook hier geldt: hoe meer zielen, hoe meer vreugd én -belangrijk!- hoe hoger de opbrengst.
Wilt u meedoen? U kunt zich melden bij de collectecoördinatoren van Drachten: Elly Heuzeveldt (0512-513029 / 06-13752651) of Anna Regnerus (0512-844299 / 06-25311497).
Meer informatie over het werk van Amnesty International: bij Jehannes (over o.m. de Drachtster Amnestygroep) of tik https://www.amnesty.nl


Terug
 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Drachten-Ureterp
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezind.nl