> nieuws

Nieuws

14 mei 2021

Biechtstoel

"Waar is hier de biechtstoel?"
Enkele jaren geleden werd ik vanwege het interieur geïnterviewd door een student over de Vermaning in Leeuwarden. Allerlei aspecten passeerden de revue. Aan het einde van het gesprek gingen we een kijkje nemen in het gebouw zelf. De jonge knaap was behoorlijk onder de indruk; voor hem een onverwacht grote en heldere ruimte met versieringen en bijzondere glas-in-lood vensters.
Tenslotte die aarzelende vraag:
… en waar is hier de biechtstoel?

Verbaasd keek ik met hem de ruimte door, had ik iets over het hoofd gezien? Was een stukje kerkelijke traditie aan mij voorbijgegaan? Nee, ik kon hem onmogelijk een             toepasselijke biechtruimte aanwijzen. Wellicht zou de binnentuin nog het meest in          aanmerking komen. Maar deze opmerkelijke interieurvraag bleef zoemen in mijn hoofd. Tijdens de reformatie zijn biechtstoelen verdwenen uit het interieur van protestantse       kerken. Ook kleinere en grotere Vermaningen die verschenen kregen geen biechtplek in hun sobere ruimtes. Deze besloten stoel van de priester verdween, net zoals absolutie verdween. In onze, doperse, overtuiging kan geen mens op die ‘rechterstoel van God’ plaatsnemen. Het ambtelijke woord en gebaar van de (absolute) vergiffenis is daarmee in onze praktijk geschiedenis geworden.
In mijn visie staan voorgangers gelukkig op dezelfde hoogte als die van de omringende leden, vrienden en belangstellenden. Een voorganger is een vrijgestelde door de plaatselijke Doopsgezinde gemeente om zich te concentreren en te bekwamen in de aspecten van vieren, dienen, leren en getuigen. Met deze positie kan ik prima uit de voeten omdat dit uitgangspunt gelijkwaardigheid, onderlinge stimulans, verbondenheid en samenwerking veronderstelt. Wij allen zijn gekleed met de mantel van Christus! Zo zou je in Bijbelse taal kunnen zeggen. 
Daarbij geloof ik dat de biecht als fenomeen niet is verdwenen, wel is het een heel andere praktijk geworden. In onze gemeenschap van gelovigen is ieder oor in principe bereidwillig om naar het verhaal van je medemens te luisteren. In dat vertrouwelijke en persoonlijke verhaal kunnen schuldgevoelens worden opgebiecht.
In de intimiteit van dit intermenselijke, pastorale gesprek worden persoonlijke uitlatingen gehoord en benoemd. Er is aandacht voor stilte (Psalm 65), er is aandacht voor non-verbale uitdrukkingen. Voor het vervolg zou het bevrijdend zijn om aspecten van schuld en verzoening te noemen in een gebed. Voor de praktijk van deze gesprekken zijn wij een oefengemeenschap: wij leren door in vertrouwen te oefenen.

In het Doopsgezind jaarboekje van 2001 staat: 
(In memoriam van Els Francken – Duparc 1911 – 2000)
‘Ds. Franken-Duparc vroeg in haar gebeden niet om lichamelijke genezing, maar ze bracht heel persoonlijk de nood of ziekte van een medemens onder de aandacht van Christus, opdat Hij zijn helend werk kan doen. Voor haar behoorde dit tot de essentie van de navolging van Christus. Bidden was voor haar het centrum van haar leven en haar werk.’
De nood van jezelf, of die van je naaste, onder de aandacht brengen van Christus. Met deze oprechte houding hebben we in ons interieur geen fysieke biechtstoel nodig. Wel vraagt het om een zichtbare gemeentepraktijk rondom het leven van Christus, met ruimte voor en kracht van de Heilige Geest. 
Nee, voor ons geen afgesloten luister-ruimte met stoel, wel een praktijk van actief en  aandachtig luisteren naar en bidden voor de mens in (gewetens)nood, die onder jouw aandacht is gekomen. Zoals uitgedrukt in de term ‘priesterschap van alle gelovigen’           (1 Petrus 2: 4,5) is dit een taak en opdracht voor een ieder in de geloofsgemeenschap. 
Het is daarom een stimulans en de moeite waard om samen Pinksteren te vieren! Als een liturgische oefening in luistervaardigheid en het juiste verwoorden wat je zelf moeilijk kunt uitdrukken. In alle talen: het evangelie van de bevrijding spreken, zingen en doen!
  
Roelof Akse


Terug
 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Drachten-Ureterp
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezind.nl