> agenda

Agenda

 
20 januari 2021, 14:00 uur

Vredeswerk en Oecumene

... ook mensen rondom Doopsgezind Wereldwerk zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan onderstaande webinar op woensdag 20 januari a.s..
Samengeroepen om vredestichters te zijn.

Het bevorderen van vrede en verzoening behoort tot de kern van een christelijke levenshouding. Hoewel de wens tot vrede op ieders lippen ligt, wordt onze wereld de hele geschiedenis door onverminderd door conflicten en oorlogen geteisterd. Ook vandaag.
Doopsgezinden en rooms-katholieken gingen hierover in de jaren negentig met elkaar in dialoog. Het leverde een interessant rapport op dat nu opnieuw in het Nederlands is uitgegeven. Over dit dialoograpport en de betekenis ervan voor de vredesinzet van de kerken wordt op woensdagmiddag 20 januari 2021 een webinar gehouden dat voor iedereen openstaat.

Tijd: 14:00-17:00 uur
14.05     Prof. dr. Peter Nissen, Presentatie van het dialoograpport 'Samengeroepen om vredestichters te zijn'
14.35     Prof. dr. Fred van Iersel, De vredesinzet van de Kerken tegen de achtergrond van het dialoograpport en de encycliek 'Fratelli tutti'
15.15     informatieve vragenronde
15.30     Pauze
15.40     Drie reacties op de inleidingen:
   Prof. dr. Peter-Ben Smit
   Dr. Fulco van Hulst
   Drs. Ineke Bakker
16.10     Gelegenheid voor vragen en gesprek
16.45     Afsluiting

Organisatie
Dit webinar wordt georganiseerd onder auspiciën van de Raad van Kerken in samenwerking met de leerstoel oecumenica van de Radboud Universiteit in Nijmegen, de leerstoel geestelijke verzorging bij de krijgsmacht aan de Theologische Faculteit van de Universiteit van Tilburg en de Katholieke Vereniging voor Oecumene.

Sprekers
Drs. Ineke Bakker:   voorzitter van het Interkerkelijk Vredesberaad.
Dr. Fulco van Hulst:   docent praktische theologie en ethiek in het pastoraat aan de Vrije Universiteit Amsterdam en verbonden aan het Doopsgezind Seminarium.
Prof. dr. Fred van Iersel:   bijzonder hoogleraar Vredesvraagstukken geestelijke verzorging bij de krijgsmacht aan de Theologische Faculteit van de Universiteit van Tilburg.
Prof. dr. Peter Nissen:  hoogleraar Oecumenica aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.
Prof. dr. Peter-Ben Smit:   bijzonder hoogleraar oude katholieke kerkstructuur vanwege het OudKatholiek Seminarie aan de Universiteit Utrecht. Tevens Universitair Docent Nieuwe Testament aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Opgave en rapport:  U kunt zich voor dit webinar aanmelden via secretariaat@oecumene.nl
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Na aanmelding ontvangt u een link voor deelname aan het webinar dat gehouden zal worden in Zoom.
Het dialoograpport 'Samengeroepen om vredestichters te zijn' kunt u bestellen via hetzelfde e-mail adres, of via info@ads.nl.
Het kost € 10,-- plus verzendkosten.


Terug
 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Drachten-Ureterp
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl