> agenda

Agenda

 
14 maart 2021, 14:00 uur

Klimaat

zie klimaatmars2021.nl/lokale-evenementen/

De Klimaatmars is een initiatief van de Klimaatcrisis Coalitie. Dit is een nieuw samenwerkingsverband van Milieudefensie, FNV, Greenpeace, DeGoedeZaak, Extinction Rebellion, Code Rood, Fridays For Future, Fossielvrij NL, Oxfam Novib, De Woonbond en Grootouders voor het Klimaat. De Klimaatcrisis Coalitie nodigt iedereen uit zich bij hen aan te sluiten.
Vanwege het coronavirus wordt de Klimaatmars verspreid door het hele land georganiseerd, zodat mensen op een veilige manier hun stem kunnen laten horen. Natuurlijk zullen we ons altijd houden aan de op 14 maart geldende coronamaatregelen. We houden sowieso allemaal 1,5 meter afstand en dragen een mondkapje.

[update tekst 210219]
De klimaatcrisis is de grootste uitdaging van onze tijd. Daarom slaan we 14 maart het klimaatalarm, drie dagen voor de verkiezingen. Kom van 2 tot 3 uur naar de mars op het Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden. Meld je aan op de website klimaatmars2021.nl
Samen zorgen wij ervoor dat iedereen kiest voor het klimaat! Ook in Friesland is een eerlijker en daadkrachtiger klimaatbeleid hard nodig.
Daarom eisen wij drie dingen:
1) Laat het Wad niet overstromen! 
De opwarming van de aarde heeft grote gevolgen voor ons belangrijkste Werelderfgoed: de Waddenzee. Door de stijging van de zeespiegel loopt het Waddengebied het risico om compleet te overstromen. Ondanks de stijging van de zee gaan de gasboringen onder het Wad nog steeds door, met bodemdaling en milieuschade tot gevolg. Zo gaat een uniek natuurgebied verloren. Wij eisen dat de gasboringen onder de Waddenzee stoppen en ons Werelderfgoed de Waddenzee behouden blijft!
2) Behoud het veenweidegebied: ons Friese ‘regenwoud’ 
Veenweidegebieden zijn net als het tropisch regenwoud een zeer belangrijke natuurlijke opslag voor CO2. Maar in Friesland stoten de veengebieden juist enorm veel CO2 uit. Dit komt doordat we voor de huidige landbouw het grondwaterpeil kunstmatig laag houden. Dit zorgt voor klimaatverandering, bodemdaling, het verslechteren van de waterkwaliteit en een achteruitgang van de biodiversiteit. De schade is zo groot dat er per direct moet worden gestopt met de ontwatering van onze veenweide!
3) Maak de energietransitie weer lokaal 

Leeuwarden is een van de veertig steden waar op 14 maart een klimaatalarm wordt georganiseerd.

Deelnemers zullen tussen 14.00 en 15.00 uur meelopen met een mars en pleiten voor een ‘eerlijker en daadkrachtiger klimaatbeleid’. ‘

De organisatie heeft in Friesland drie speerpunten: de gevolgen van de opwarming van de aarde voor het waddengebied, het veenweidegebied dat behouden moet blijven (‘het Friese regenwoud’) en de energietransitie die in handen moet komen van lokale energiecoöperaties. Friesland is koploper als het gaat om het aantal energiecoöperaties. Tegelijk is meer dan driekwart van de zonneparken in handen van buitenlandse bedrijven. Die gaan aan de haal met het subsidiegeld en hun aandeelhouders strijken de winsten op, terwijl ons landschap door al die zonneparken wordt verknoeid. Wij willen dat de transitie naar duurzame energie in handen komt van onze eigen energiecoöperaties. Zo kunnen de opbrengsten in de ‘mienskip’ en in échte verduurzaming worden geïnvesteerd.

De organisatie heeft in Friesland drie speerpunten: de gevolgen van de opwarming van de aarde voor het waddengebied, het veenweidegebied dat behouden moet blijven (‘het Friese regenwoud’) en de energietransitie die in handen moet komen van lokale energiecoöperaties. 


Terug
 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Drachten-Ureterp
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl