> agenda

Agenda

 
17 januari 2021, 10:00 uur

Viering ... OP AFSTAND

... viering alleen via web (op verzoek in druk)
... collecte: Voedselbank Smallingerland
Bijdrage (met omschrijving) naar NL53ABNA04850472 33 t.n.v. doopsgezinde gem. Drachten-Ureterp


Terug
 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Drachten-Ureterp
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl