> nieuws

Nieuws

 
7 oktober 2020

bezinningsgroep Vrede

... met twee citaten;

- de wet van de liefde volgens Tolstoj: de leer van Christus is gebaseerd op het metafysisch beginsel van de liefde, die ons moet leiden in het dagelijks leven en die geen uitzondering toelaat. Hoe moeten we de leer van de liefde omzetten in daden? “Behandel anderen zoals jezelf behandeld wilt worden.” De bestaande maatschappij heeft geweld als principe. Men kan zich niet een andere samenleving voorstellen dan één die op geweld is gebaseerd. (n.a.v.)

- wij bezitten een zekere en onfeilbare gids en dit is de universele geest die leeft in de mensheid als geheel en in ieder van ons, wat ons doet verlangen naar wat we zouden moeten nastreven. Het is de geest die de boom opdraagt om naar de zon toe te groeien, de bloem om zijn zaden in de herfst af te werpen, en ons uit te strekken naar God, en door zo te doen worden we verenigd met elkaar. (de wet van de liefde en de wet van geweld ... p135 vert. Sieuwert Haverhoek)


Terug
 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Drachten-Ureterp
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl