> nieuws

Nieuws

 
23 mei 2020

Collecte voor jonge journalistes van San José Poaquíl

San José Poaquíl ligt in het hart van het Maya hoogland, in Guatemala. 
De indiaanse gemeenschapstraditie en haar gebruiken zijn nogal weerloos tegen moderne krachten van materiële ontwikkeling. Mijnbouwers halen goud, zilver, nikkel en kobalt uit de grond. Het land wordt omgewoeld, een supersnelweg wordt aangelegd. En dat alles voor privaat gewin, waarbij de arbeiders en mijnwerkers en van de mensen, in de eerste plaats voor privaat gewin.
Het omwoelen van de grond zou nodig zijn omdat er waardevolle ertsen in zitten, soms is het een waterbron, soms is het een grotere weg die gelegd wordt over gemeenschappelijk erf, met het doel ergens een mijn beter toegankelijk te maken. Altijd is er de smoes dat de lokale bevolking er beter van wordt. Helaas, integendeel.
In San José Poaquíl hebben twee jonge journalistes-in-opleiding zulke deze praktijken aan de kaak gesteld, met als gevolg dat ze bedreigd werden en aangeklaagd in de rechtbank. Hun publicaties moesten ze aanpassen of zelfs intrekken. Dit leidt tot angst, en angst is precies waar de buitenstaande indringer belang bij heeft. Angst is als een besmettelijk en verlammend virus dat wordt overgedragen op de hele gemeenschap, met als effect dat men laat gebeuren wat er gebeurt.
Miguel Salaníc is bij verschillende gelegenheden in Friesland op bezoek geweest, als afgevaardigde van de Latijns Amerikaanse indiaanse kerken, AbyaYala. Hij is voorganger in de Anglicaanse kerk. Die kerk zoekt met de gemeenschap van Poaquíl naar profetische antwoorden op dit soort gewelddadigheid. Het gaat daarbij om de hele gemeenschap, meer dan alleen om die twee jonge vrouwen. 'Waar één lid lijdt, lijden allen mee'. Dat is een kern van het inheemse- en doopsgezinde gemeenschapsdenken. Deze kern is zeer herkenbaar in de moderne opvattingen van ecologie.
Het was in deze omgeving dat ik een pottenbakster van de oude traditie leerde kennen, de traditie van ver voor Columbus. Eén van haar lichtpuntjes is hier op zijn plaats. Ze boetserde eenvoorraadpot niet op een draaischijf, maar ze liep zelf achteruit - al vormend - om de pot heen. Een prachtige pot creeerde ze. Die omkering van pot en maakster raakte mij diep, en in die lijn beveel ik deze actie van ‘heling en omkering’ van harte aan bij onze gemeente.

1 Kor. 12:26 … wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle andere in die vreugde.

Onze marktgroep heeft toegezegd het bedrag aan te vullen: direct ten goede aan rehabilitatie van de journalistes en indirect aan het welzijn van de gemeenschap. 


Terug
 
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Drachten-Ureterp
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2021 Doopsgezind.nl