> nieuws

Nieuws

 
17 mei 2020

Bezinningsgroep Vrede

Coen deelt nu met instemming het huiswerk van Pieter en Rink ...

Samenvatting H. 7, Rink,
De wet van de liefde volgens Tolstoj: De leer van Christus is gebaseerd op het metafysisch beginsel van de liefde, die ons moet leiden in het dagelijks leven en die geen uitzondering toelaat. 
Hoe moeten we de leer van de liefde omzetten in daden? “Behandel anderen zoals jezelf behandeld wilt worden.” De bestaande maatschappij heeft geweld als principe. Men kan zich niet een andere samenleving voorstellen dan één die op geweld is gebaseerd.
Bevrijding van geweld door onthouding en samenwerken brengt een ommekeer tot stand.
De weg is het kwaad bestrijden door geweldloze weerbaarheid zoals zichtbaar werd gemaakt door Gandhi en M.L. King. 
Ik denk dat we het hier allemaal mee eens zijn en ik probeer in mijn dagelijks leven hieruit ook te leven. Maar weerloos toezien bij groot onrecht of bij willekeurig doden (IS), is m.i. onmogelijk.
Gandhi en M.L. King wisten grote massa’s achter zich te krijgen, maar krijg dat maar eens voor elkaar bij onrecht. Wel is het onze plicht van ons te laten horen!
 
Reactie van Pieter,
Liefde is jezelf overstijgend om in harmonie, relatie tot de ander/Ander te staan. Ik geloof niet dat goed en kwaad tegenpolen zijn, ze zijn met elkaar verbonden en kunnen in elkaar overvloeien. Toch kan de liefde het kwaad in jou overwinnen door je bewust te worden van je eigen motivaties. Liefde is wel volgens mij datgene dat verbindt en kwaad is datgene wat mensen van elkaar scheidt.
Geweld en liefde gaan niet samen, geweld is een uiting van verstoorde relaties en onmacht. Geweld ontstaat dus waar mensen en samenlevingen ontspoord zijn. Veel in onze wereld is onevenwichtig, uit balans. Overal zijn machtsstructuren aanwezig, er zijn machtigen en machtelozen. En ook hier natuurlijk in allerlei gradaties, maar toch. Wie zich miskend voelt, ondergewaardeerd, niet mee kan komen in de wereld, of gemarginaliseerd is bijvoorbeeld vanwege de neoliberale kapitalistische economie met zijn flexwerkers. De vraag blijft; wat betekent dan christen zijn, gerechtigheid en naastenliefde en vrede? Dat zijn geen vrijblijvende vragen, maar dagen uit om antwoorden te geven. Het is wel goed om te beseffen wat en hoever onze mogelijkheden strekken. Liefde zonder daden is hol.
De weg van liefde en geweldloosheid vraagt om doordenking en daadwerkelijke inzet en niet misleid worden door valse voorwendselen waardoor geweld altijd weer gelegitimeerd wordt.


Terug
 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Drachten-Ureterp
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl