> nieuws

Nieuws

 
15 mei 2020

Doopsgezinde Wereldgemeenschap

Beste zusters en broeders,
Op het moment dat wij u schrijven is ons land en de wereld als geheel in de greep van een wereldwijde pandemie, door het coronavirus. Dat heeft ieders leven volledig veranderd. Bij ons ligt het kerkelijk leven voor een groot deel stil. We zoeken daarom als broeders en zusters nieuwe vormen van contact met elkaar. En het is bemoedigend te zien hoeveel veerkracht er is, hier én elders.1.   Verbondenheid  met Indonesië 
De Indonesië Commissie werkt aan verbondenheid tussen de broederschappen in Indonesië en Nederland. Ook dat land wordt door dit gevaarlijke virus geraakt. We willen van elkaar leren, samen werken en deze broederschappen via kleinschalige hulp een steun in de rug geven. We vragen dit jaar uw aandacht voor drie projecten op Java.


2.   Ondersteuning theologiestudenten en renovatie schoolgebouw.
Aan de Doopsgezinde Theologische Hogeschool in Pati (STAKWW) kunnen studenten een vierjarige studie volgen om predikant of godsdienstleraar te worden. Wij ondersteunen vijf studenten uit niet-vermogende gezinnen de komende vier jaar. Met een tegemoetkoming voor boeken en collegegeld van vierhonderd euro per student per jaar zijn zij enorm geholpen. De collegezalen, waar ze les krijgen, zijn ook dringend aan renovatie toe. De Javaanse broederschap en de school zelf hebben al flink geïnvesteerd voor dit doel. Wij willen de STAKWW daarbij ondersteunen met € 5000,00. Dat komt indirect de kwaliteit van het onderwijs ten goede. En dan ziet volgend jaar juli, als in de buurt van Pati, in Semarang, het Doopsgezind Wereldcongres wordt gehouden, alles er weer knap uit!


3.   Kookproject vrouwengroep Charisma
Ook binnen kleine gemeenten in Indonesië ontstaan mooie initiatieven. Vanuit de doopsgezinde gemeente in Palius, is een vrouwengroep ontstaan die samen van lokale producten, maaltijden en drankjes verkoopt. Dit doen zij voor de strandkiosken van doopsgezinde families aan de Java-zee in de buurt van Jepara. Ze werken samen met boeren uit de gemeente. Zo is de cirkel rond. De kookgroep wil graag het kookgerei vernieuwen en aanvullen. Daarvoor stellen we €500,00 beschikbaar.


Zoals u ziet, het gaat niet om grote projecten. Maar ze maken wel duidelijk, dat we wereldwijd verbonden willen zijn met geloofsgenoten en anderen. Wij hopen dat wij dit jaar ook mogen rekenen op een bijdrage voor de samenwerking met Indonesië. Daarvoor danken wij u hartelijk! 
En bovenal wensen we u en uw dierbaren een goede gezondheid en Gods zegen toe in de komende tijd.
Namens de Indonesië Commissie van de ADS,
Gerlof Born, Henk Stenvers en Alle Hoekema.

P.S. Bijgaande foto betreft de handen van twee jonge mensen -nederlands en indonesich- die samen 'contact' maken in vermoeidheidsmassage. Jaap heeft deze foto genomen bij gelegenheid van een internationale ontmoeting aan het seminarie in Guatemala, mede gedragen door de Nederlandse Zending.


Terug
 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Drachten-Ureterp
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl