> nieuws

Nieuws

11 mei 2020

Uit de voorkamer

Het is maandagmorgen 11 mei 2020.
Wij, de kerkenraad, houden voor het eerst weer een Kerkenraadsvergadering. Na bijna twee maanden, het lijkt een eeuwigheid geleden. Er is inmiddels veel gebeurd. Het ‘normale’ leven is grotendeels stilgevallen en veel vertrouwde zaken bleken niet meer of moeilijk te kunnen, met veel angst voor de toekomst of misschien voor het eigen leven. Ook ons kerkelijk leven, zoals we dat gewend waren, stokte. Maar door de inzet van velen werden nieuwe vormen van diensten opgezet, telefooncirkels opgericht en werd geprobeerd zoveel mogelijk contacten te onderhouden om mogelijke eenzaamheid te verlichten.

Nu onze overheid geleidelijk meer ruimte geeft willen wij als kerkenraad deze ruimte graag invullen. We beginnen de vergadering van 11 mei met een mooie overdenking van Ida waarna we eerst bij ieder persoonlijk de balans gaan opmaken en ditzelfde doen we bij onze dierbare Gemeente. In de afgelopen periode is ons betrokken gemeentelid Jur Struik overleden en zijn afscheid werd gehouden precies een jaar na de sterfdatum van zijn vrouw Caro. Vanwege de corona heeft het afscheid plaatsgevonden in beperkte kring, met medewerking van onze voorganger ds.Roelof Akse. Op een later tijdstip zullen wij als Gemeente Jur gedenken. Veel zorg hebben wij de afgelopen periode gekend omtrent onze cantor/organist Rein Albert Ferwerda. Hij heeft door corona een lange periode door moeten brengen op de intensive care (ic). Zijn situatie is heel lang zeer zorgelijk geweest, maar gelukkig heeft  hij inmiddels de ic kunnen verlaten  en kan er langzaam gewerkt worden aan revalidatie. Vanuit de Gemeente is door velen sterk meegeleefd met Rein Albert, Dirkje en hun kinderen en kleinkinderen.

Gelukkig kunnen we weer vooruit kijken en proberen we nu een ontmoetingsplek te scheppen in ons kerkgebouw, uiteraard met inachtneming van de voorschriften zoals we die ontvangen van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS). Het is de bedoeling om vanaf begin juni te beginnen met twee keer in de week een ontmoetingsmoment. Voor een gesprek, een meditatief moment, een kaars aansteken of om zo maar even stil te zijn bij een kopje koffie. Deze ontmoetingsmomenten zijn op dinsdag en vrijdag van 10.00 uur tot 11.30 uur. We starten op 2 juni, in het inloophuis waar dan plaats is voor acht personen. Wilt u daarbij gastvrouw of gastheer zijn dan kunt u zich opgeven bij zr. Ida van der Ploeg via de email: i.vanderploeg@upcmail.nl  

Vervolgens hopen wij vanaf 1 juli weer grootschaliger bijeenkomsten te kunnen houden waarbij de zondagse vieringen in het begin vooral zullen bestaan uit het weer bij elkaar zijn, ervaringen te delen en gesterkt te worden in onze onderlinge verbondenheid en de liefde voor God, onze Heer. Als de berichten in de media kloppen dan hebben we deze crisis nog niet achter de rug maar gebruikmakend van de ruimte die er is en wellicht verder ontstaat kunnen en zullen wij als Gemeente, met de spirit en het vertrouwen dat we met ons meedragen, blijven werken aan een wereld zoals onze Schepper die bedoeld heeft voor alle mensen, niemand uitgezonderd.


Terug
 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Drachten-Ureterp
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl