> nieuws

Nieuws

 
11 mei 2020

bestuur - verkorte notulen

Na de opening door de voorzitter houdt Ida een korte overdenking over haar gedachten in deze periode waarin het Covid-19 virus heerst (zie elders in dit Open Venster).
Na deze overdenking delen we onze persoonlijke ervaringen in de afgelopen (corona)weken.
De Stichting Amsterdamse Vrienden heeft ons verzoek om een financiële bijdrage voor onze beeld- en geluidsinstallatie gehonoreerd. 
Het afscheid van Jur Struik was, ondanks de fysieke afstand en het beperkt aantal aanwezige mensen, waardig en sfeervol. Na afloop hebben Marijke en Froukje, op verzoek van de familie, acht boeketjes bloemen in de gemeente rondgebracht. 
Dit jaar vinden er geen bezoekjes bij het wegbrengen van de Pinkstergroet plaats, er is telefonisch contact.
De collecte tijdens de lijdenstijd is er bij ingeschoten doordat de actie voor de Voedselbank aandacht vroeg. De lijdenstijdcollecte wordt nu de pinkstercollecte, op 24 en 31 mei. De collectes vanaf 7 juni worden opnieuw ingevuld, in blokjes van twee weken, vanwege de andere manier van collecteren.
De Algemene Leden Vergadering van 25 mei kan niet doorgaan. De voorjaars- en najaarsvergaderingen worden samengevoegd. 
Tot 1 juli zijn er geen zondagse diensten/vieringen; wel zijn er de huisdiensten, verzorgd door FDS/GDS. Ook de hagepreek gaat niet door. Er wordt een groepje gevormd om uit te werken hoe de Vermaning geopend kan worden: voor aandacht en bemoediging. Op de volgende kerkenraadsvergadering wordt de mogelijkheid van het houden van diensten/vieringen besproken.
Ook zal onderzocht worden of het mogelijk is om in juni de boekenmarkt weer op te starten met inachtneming van de hygiëneregels. Een ‘ontsmettingsmeubel’ zal in ieder geval aangeschaft moeten worden. 
Het is onzeker wat en wanneer er weer iets mogelijk is de komende tijd.
De volgende kerkenraadsvergadering is op 8 juni. 


Terug
 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Drachten-Ureterp
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl