> nieuws

Nieuws

 
21 april 2020

Info Voedselbank

Helaas blijken Voedselbanken nog steeds noodzakelijk. Gegeven dit feit is een terugblik ook een moment van bezinning: hoe is het jaar verlopen, wat kunnen we leren en wat zijn aandachtspunten voor de toekomst?
Een voedselbank heeft als pijlers voedsel, vrijwilligers en financiën om een structureel bestaansrecht te hebben. 
Op hoofdlijnen is over de belangrijke pijlers het volgende te zeggen. Dankzij de inspanning van veel vrijwilligers en de vrijgevigheid van winkeliers, bedrijven en instellingen is het verkrijgen van voedsel geen probleem geweest. We zouden graag een beroep blijven doen op sommige partijen voor de continuïteit van de voedselbank. We gaan graag samenwerkingsverbanden aan en waarderen alle initiatieven die bijdragen aan het welzijn van de voedselbank.
Soms zijn er acties nodig om de voorraad voedsel op peil te houden. Inmiddels zijn voedselbanken dusdanig bekend en 'populair' in de samenleving dat ook vrijwilligers zich gelukkig in meer dan voldoende mate aanmelden. Belangrijk is het aandacht geven aan een goede sfeer. De financiën zijn goed op orde. Dit is niet vanzelf gegaan en blijft een aandachtspunt. Ook hier is een goed contact met bestaande en nieuwe sponsoren noodzakelijk. 
Ook realiseren buitenstaanders zich niet altijd dat financiën noodzakelijk zijn voor de continuïteit van een voedselbank, denk maar aan huur, verzekeringen, maar ook aan de soms noodzakelijke aanschaf van inventaris, etc. 

De coronacrisis heeft veel voedselbanken in Nederland getroffen. Gelukkig konden wij, door de tomeloze inzet van onze vrijwilligers, onze werkzaamheden voortzetten. 
We waarderen uw interesse en hopen op een prettige samenwerking het lopende jaar. Wilt u eens kennismaken met de voedselbank, dan kan dat. We nodigen u graag uit voor een presentatie en een rondleiding.

 Namens de vrijwilligers en het bestuur van  Voedselbank Smallingerland.


Terug
 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Drachten-Ureterp
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl