> nieuws

Nieuws

 
3 april 2020

Pastorale groet van de FDS

Vrijdag 3 april 2020 
Aan de doopsgezinde gemeenten van Friesland, 

Beste zusters en broeders, 

Zondag is het Palmpasen, het begin van de Stille week. Nooit is deze week zo vreemd stil begonnen als nu. Hadden we in maart de stille hoop dat we misschien met Pasen weer naar de kerk mochten gaan om het mooiste feest van het jaar met elkaar te vieren, dan werd afgelopen dinsdag bij de persconferentie ons wel duidelijk gemaakt dat we een kerkdienst voorlopig wel kunnen vergeten. 
Toch is het is bewonderenswaardig hoeveel er figuurlijk, maar ook zeker ‘letterlijk’ achter de schermen wordt verzet. In korte tijd zijn er prachtige initiatieven ontstaan bij voorgangers, pastores, geestelijk verzorgers en gemeenteleden om elke gemeente via radio, t.v. en internet van geestelijk voedsel te voorzien. Dat is ronduit hartverwarmend en het doet ons allen meer dan goed. Maar als we heel eerlijk zijn dan missen we elkaar natuurlijk, we missen het zingen en bidden samen en dat is toch een wezenlijk onderdeel van de zondagmorgenviering.  Hoe mooi de lezingen ook aansluiten bij het leven van vandaag, hoe troostvol de woorden ook gekozen, hoe mooi de muziek ook klinkt, we missen elkaar ontzettend. We kunnen elkaar niet zien laat staan even aanraken en dat is nou juist wat deze tijd zo moeilijk maakt naast de zorgen en het verdriet wat we hebben vanwege dit virus. Een kneepje in de arm, een hand op je schouder, een glimlachend knikje, een vraag van hoe gaat het met jou? Het zijn juist deze kleine gebaren die ons doen beseffen dat we zonder elkaar niet gemeente zijn.  
En natuurlijk missen we ook de koster en de organist, het koffiedrinken met elkaar, de maandelijkse  bijeenkomsten en vergaderingen, kortom de reuring in de gemeente.

Morgen op Palmzondag begint de Stille week en in gedachten zijn we als Doopsgezinde Gemeenten van Friesland bij elkaar en houden we elkaar vast. Iedere gemeente viert deze week op haar eigen wijze, elke gemeente kiest voor haar eigen vorm, want dat kenmerkt ons ook. 
We zijn onderweg naar Pasen, het was een lange woestijntocht dit jaar, maar we zijn er bijna en het wordt Pasen!
Hoeveel angst en verdriet deze tijd ook met zich meebrengt en hoeveel rouw en eenzaamheid we ook mee maken, we mogen vertrouwen op de Ene. 
Die de wereld schept elke dag weer die ons belooft: Ik laat niet los wat mijn hand begon.
Het donker gaat voorbij, het wordt weer licht, het komt weer goed, het wordt weer Pasen.   

Peaske 2020

Hjoed strûpe wy de mouwen op
en dûnsje yn ‘e sinne,
want de kjeld is út de loft:
hjoed kin it spul begjinne.
Juster wurdt net wer as nij,
moarn moat de tiid noch komme
de dei fan hjoed is tichterbij,
iepent hert en blommen.

Hjoed dogge wy it plein mei kryt,
kleurje deade strjitten;
asfalt laket hagelwyt-
wa bliuwt no noch sitten!
Juster komt hjir net wer lâns,
moarn moat it paad noch fine:
de dei fan hjoed jout kâns op kâns
sjoch de sinne skinen. 

Namens het bestuur van de Friese Doopsgezinde Sociëteit gezegende Paasdagen toegewenst

Met een hartelijke groet, 
Gatske Koning – Hoogkamp, voorzitter
Korneel Roosma – de Vries, secretaris
 


Terug
 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Drachten-Ureterp
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl