> nieuws

Nieuws

22 maart 2020

Pastorale brief

Pastorale brief:
Zusters en broeders van DG Drachten – Ureterp,
We worden constant door de actualiteit ingehaald, maatregelen vanuit de landelijke overheid worden steeds nijpender, zoals geen bezoek meer aan verpleeg- en verzorgingshuizen. Het zijn pogingen om o.a. de Nederlandse gezondheidszorg te laten functioneren. Dat valt momenteel niet mee; zo is bijvoorbeeld vanuit het ziekenhuis in Breda te horen, dat is zorgelijk.
Voor onze Doopsgezinde Gemeente betekent het concreet dat er voorlopig geen samenkomsten en geen zondagse diensten zijn in de vermaning.
In het begin van deze week hebben we met collega’s van Groningen, Heerenveen en Leeuwarden afgesproken om een liturgie voor een huisviering te maken. Voor de komende zondag 22 maart heeft br. Pieter Post van DG Heerenveen de liturgie verzorgd. Bij dit document treft u deze aan. Volgende week doet collega Tjitske Hiemstra dit en mijn beurt ligt bij Palmpasen: zondag 5 april. Via FDS, GDS en Ring Zwolle wordt deze huisliturgie digitaal rondgestuurd, zodat er een verbondenheid ontstaat vanuit diverse huiskamers ‘in de Geest’ met elkaar.
Het is 40 dagentijd, ‘vastentijd’; we staan voor een grote opgave in onze geloofsgemeenschappen om het begrip gemeenschap te laten blijken in kleine en grote verbanden. Vele mensen verkeren in een zeker isolement; er zijn vragen, onzekerheid over de nabije toekomst.
Tegelijk was er deze week een grote drukte in tuincentra en bouwmarkten. Mensen kregen blijkbaar tijd om te klussen; tijd voor onderhoud. Dat wens ik onze Doopsgezinde geloofsgemeenschap voor deze ‘vasten’-periode ook toe: ‘tijd voor onderhoud’. Een inspirerende bezinning over de kracht van ons verband, wat betekent het geloof in een Levende Heer voor een gemeente die zoekt naar alternatieve communicatie en getuigenis hierover? Er wordt momenteel veel gebruik gemaakt van telefoon (app-) en mailverkeer. Prachtig dat deze moderne communicatiemiddelen er zijn. Daarnaast zijn stille tijd en gebed wezenlijke bouwstenen voor geloof en hoop. Bijvoorbeeld Psalmen kunnen ons hierbij helpen (zoals blijkt in de liturgie van br. Pieter Post, in de bemoediging klinkt Psalm 121). Ik wens ons allen een zinvolle tijd voor onderhoud, met een onderscheid tussen belangrijk en niet-belangrijk. 
Wilt u mij rechtstreeks benaderen met een pastorale vraag, dat is prima. Zo mogelijk plan ik een afspraak, met uiteraard in achtneming van de hygiëne voorschriften. Voor contact zijn er ook andere wegen mogelijk.
22 Maart, derde zondag van de 40 dagentijd, ‘Verheug je!’
U allen een gezegende zondag toegewenst!


Terug
 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Drachten-Ureterp
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl