> nieuws

Nieuws

16 maart 2020

Zusters en broeders van DG Drachten Ureterp,

Zondagse diensten vervallen en ook kringsamenkomsten, vergaderingen etc. worden uitgesteld. Waar ontmoeten een wezenlijk onderdeel is van onze gemeente, kunnen vele fysieke ontmoetingen momenteel niet plaats vinden. 
Vanuit de kerkenraad is er een initiatief om alert te zijn op hulpvragen vanuit de gemeente. Die vragen kunnen heel divers zijn; van een concrete boodschap halen tot een uiting van isolement en angst. Vertrouw uw vragen toe aan de contactpersoon van de kerkenraad. In overleg zal een antwoord gerealiseerd worden (voor zover dat mogelijk is). Daarbij: laten we alert zijn op diegenen die door bescheidenheid niet van zich laten horen!

Wilt u mij rechtstreeks benaderen voor een pastorale vraag of opmerking, dat is prima. Zo nodig plan ik een afspraak, voor zover het onze gezondheid toelaat; met uiteraard in achtneming van de hygiëne voorschriften. Voor contact zijn er ook andere, digitale of telefonische wegen mogelijk.

Ik hoop van harte dat er in de stille week (6 t.m. 11 april) weer ontmoetingen mogelijk zijn.
Tot dan staan onze contacten op een lager pitje, dat wil niet zeggen dat het vuur van- en in de gemeente niet meer brandt. Integendeel, laten we met elkaar het Licht van Christus brandende houden in deze onzekere tijden. En ook, zoals momenteel Italianen doen, onze ‘vensters naar de wereld’ regelmatig openen om te applaudisseren of om te zingen: Bach, of een Psalm, of een ‘Nije dei’…

Voor komende zondag, 22 maart zorg ik voor een pastorale zondagsbrief, met bemoediging en een inspirerend woord.

Tot ziens,

ds. Roelof Akse, 
Buitenpost


Terug
 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Drachten-Ureterp
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl