> nieuws

Nieuws

13 maart 2020

Corona

maart 2020
ontvangen van de FDS

Aan de doopsgezinde gemeenten van Friesland,


Beste zusters en broeders, 

Gister ontvingen alle gemeenten en voorgangers een brief van de ADS in verband met het coronavirus. Daarin staat een aantal overwegingen met betrekking tot het wel of niet laten doorgaan van kerkdiensten en andere bijeenkomsten.

Gemeenteleden met klachten van verkoudheid of griepachtige verschijnselen, hoe mild ook, moeten thuis blijven. Ouderen moeten overwegen de dienst een paar keer over te slaan en het koffiedrinken na afloop wordt dringend afgeraden.

Laat alleen strikt noodzakelijke vergaderingen en bijeenkomsten doorgaan en pastoraal bezoek wordt afgeraden wanneer de bezochte en/of de bezoeker klachten heeft.

Gezien de ernst van de verspreiding van het virus en het feit dat wij een grote groep leden hebben die tot de kwetsbare risicogroep behoort, raadt het bestuur van de FDS aan om voorlopig, in ieder geval tot eind maart, alle diensten en andere bijeenkomsten niet door te laten gaan. 

Het is heel jammer zeker nu alle gemeenten en voorgangers zich voorbereiden op Pasen, maar gezondheid gaat voor. 
Wij wensen u allen veel wijsheid toe en onmisbare zegen en liefde van de Ene. 

Namens het bestuur van de Friese Doopsgezinde Sociëteit
Gatske Koning – Hoogkamp, voorzitter
Korneel Roosma – de Vries, secretaris


Terug
 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Drachten-Ureterp
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl