> nieuws

Nieuws

26 januari 2020

Groene Theologie

Trees van Montfoort, auteur van de doctoraalstudie ‘Groene Theologie’, is op bezoek bij Nykleaster in Jorwert voor een lezing over dit onderwerp (de eerste Nykleaster lezing!). Het onderwerp heeft al langer de aandacht van christenen. Eerst was er de actie Nieuwe Levensstijl, in de jaren zeventig, daarna kwam het Conciliaire Proces van de Wereldraad van Kerken, dat nu een voortzetting krijgt in de Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede en de Groene Kerken Actie. Ook Paus Fransiscus heeft de veelgeprezen encycliek, ‘Laudato si’, over dit onderwerp geschreven. Het is echter pas nu, dankzij de direct zichtbare gevolgen van de opwarming van de aarde en het verlies aan biodiversiteit, dat de ernst en de urgentie van de ecologische crisis wordt ingezien. Zodat de ‘schreeuw van de aarde en de schreeuw van de armen’ wordt gehoord, dat we de schrik in de benen krijgen. 
De vraag is dan 'hoe kan dit allemaal gebeuren?' Het probleem ligt toch echt bij de mens! De economische en technologische ontwikkeling van onze samenleving gaat voor alles. Financiële winst en groei van onze materiële welvaart zijn heilig. Het gaat vooral om een spirituele crisis, hoe de mens zichzelf ziet in relatie tot de rest van de Schepping, welke waarden we koesteren. Vanaf de Verlichting ziet de mens zich steeds meer verheven boven de natuur en wordt het individualisme en het materialisme steeds sterker. Hierdoor komen belangrijke waarden zoals het ‘heilig’ zijn van de Schepping, gemeenschapszin, gezamenlijk bezit (land, lucht, water, wilde planten en dieren), soberheid, stilte, natuurschoon, etcetera steeds meer onder druk te staan. De mens heeft zichzelf gemachtigd de natuur te exploiteren en te veranderen in grondstoffen en producten die met winst verkocht kunnen worden. Christenen zien de mens vaak als rentmeester. Maar tegenwoordig moeten rentmeesters er voor zorgen dat de natuur rente oplevert. In de Bijbel gaat het over dienen in plaats van verdienen. In de Bijbel staat niet dat de mens de kroon op de Schepping is. God geeft om heel de Schepping, niet alleen om de mens. De natuur is niet van de mens, wij zijn deel van de natuur. Niets staat los van elkaar, alles is met elkaar verbonden. God staat in de Bijbel en in de Schepping centraal. Heel de Schepping prijst de Heer! God heeft de Schepping met wijsheid geschapen en zag dat alles goed was! We moeten weer leren om medeschepsel te zijn. Van egocentrisch naar scheppingcentrisch.
Wat kunnen we doen om de crisis te boven te komen? Als consumenten kunnen we bewust gaan leven en consumeren. Daarvoor zijn vele praktische tips in omloop. De grote stappen vooruit moeten echter van de overheid en de wereldgemeenschap komen, systeemveranderingen: het economisch-financiële systeem, het landbouw- systeem, de mijnbouw, het recyclen van producten, veranderingen in wetenschap en onderwijs. Voorop komt echter ons bewustzijn, ecologische bekering (Paus Fransiscus), en een theologie waarin God, de Schepping en de natuur weer centraal staan. 
Het is een stevig boek dat Trees van Montfoort geschreven heeft en anderen voor haar hebben er ook al veel over gezegd. Werkelijk veranderen is nog een ander verhaal. Er gebeurt al veel, maar echt door de bocht moet nog gebeuren. We moeten het er in de gemeente maar eens over hebben, er zit al iets 'in de pijplijn'.


Terug
 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Drachten-Ureterp
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl