> nieuws

Nieuws

8 januari 2020

Groenende Kerk

Zondag 26 januari:
Lezing Trees van Montfoort over Groene Theologie.
Eeuwenlang heeft de mens ongebreideld gebruik gemaakt van de natuur. Het westerse christendom rechtvaardigde dit met de opvatting dat de mens centraal staat in de schepping en heerser is over de natuur. Dit mensgerichte wereldbeeld is zo vanzelfsprekend dat we er zelden bij stil staan. Trees van Montfoort verwoordt in haar boek Groene theologie, dat er vanuit de Bijbel ook een andere kijk op de natuur mogelijk is: het is niet de mens die centraal staat maar Gods liefde voor heel de schepping. Wat betekent dat voor ons? Wat is onze Bijbelse opdracht in deze tijd? De ecologische crisis vraagt om een herbezinning in denken, doen én geloven. Hoe kunnen wij daarin een bijdrage leveren vanuit onze eigen brede theologische traditie?
Waar: Nijkleaster, Maliebaan, 9023 AB Jorwert  
Inloop: vanaf 14.30 uur  
Start lezing: 15.00 uur
Kosten: €12,50.
Opgeven op de website van Nijkleaster.

Dinsdag en woensdag 11 en 12 februari:
Tweedelige lezing Prof. Dr. Alle Bruggink "Hoe houden we de aarde leefbaar voor 10 miljard mensen?" 
Waar: Trinitas kerk, Coehoorn van Scheltingaweg 1, Heerenveen
Aanvang: 19.30 uur in de Trinitas kerk

Dinsdag 14 april: Lezing Gerdine Klein (Kerk in Actie) "kledingindustrie".
Waar: Trinitas kerk, Coehoorn van Scheltingaweg 1, Heerenveen.
Aanvang: 19.30 uur. 

Meerijden? Kan!


Terug
 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Drachten-Ureterp
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl