> nieuws

Nieuws

28 november 2019

Kernwapenvrij Nederland

Tijdens een ontmoetingsdag van Doopsgezinden verbonden met Doopsgezind Wereldwerk en leden van het Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers) op 16 november j. l. werd volgende verklaring aangenomen: 

Naar aanleiding van het recente  advies van de Adviesraad Internationale Vraagstukken inzake het kernwapenbeleid verklaarde het Kabinet onlangs dat ‘de Nederlandse regering zich blijft inzetten voor een kernwapenvrije wereld.’
Gelet op die verklaring zouden wij er goed aan doen om er op aan te dringen dat de Nederlandse regering volgende concrete stappen op weg naar die kernwapenvrije wereld doet:

* Dring aan op de hervatting van internationale ontwapenings-onderhandelingen om een nieuwe kernwapenwedloop te stoppen
* Stuur de Amerikaanse kernwapens in Volkel terug naar de Verenigde Staten en werk niet mee aan stationering van een nieuwe gemoderniseerde versie.
* Wijs een kernwapentaak voor Nederlandse Joint Strike Fighter piloten nadrukkelijk af
* Dring er op aan dat artikel VI van het Non Proliferatie Verdrag (NPV)
om tot volledige nucleaire ontwapening te komen binnen afzienbare tijd uitgevoerd wordt 
* Teken het ontwerp-VN Verdrag voor een Verbod op Kernwapens (ICAN-verdrag).

Wij sturen deze verklaring naar de Raad van Kerken in Nederland over dit actuele en urgente thema. In het verleden heeft de Raad van Kerken in Nederland zich duidelijk uitgesproken tegen kernwapens. Wij zouden heel graag zien dat de Raad van Kerken ook nu weer stelling neemt tegen een nieuwe kernwapenwedloop.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van onze Gemeente op 25 nov. j.l. was er een mogelijkheid om deze verklaring mee te ondertekenen. Ook tijdens de zondag vieringen in december zal er een lijst liggen waarop u kunt tekenen.


Terug
 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Drachten-Ureterp
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl