> agenda

Agenda

3 maart 2020, 09:30 uur

Stiltemoment 'de Arke'

de Arke

"Maar als je bidt, ga dan je binnenkamer in, doe de deur dicht, bid tot je Vader, die in het verborgene is; en je Vader die in het verborgene ziet, zal het je lonen." (Mattheus 6:6).

Mediteren brengt rust en heilzame onrust, verdieping en authenticiteit. Samen mediteren schept verbondenheid, met elkaar en met God, de Bron van ons leven.
Als je geregeld mediteert, kom je dichter bij je ware zelf, en word je steeds meer de mens zoals God die bedoelt.
We leven in een hectische samenleving, op zoek naar rust en balans. Mediteren kan je helpen om geestelijk tot rust te komen. Door de stilte te zoeken en je open te stellen voor de Geest van God d.m.v. een Bijbeltekst, lied of gebed. In de stilte ontstaat er ruimte voor de Geest van God om je hart te raken. God zelf zocht ook regelmatig de stilte om te bidden in het verborgene.
Hoe ziet een stiltemoment eruit?

Vanaf 9.15 uur kunt u luisteren naar meditatieve muziek.
Om 9.30 sluiten we de deur, iedereen wordt welkom geheten, waarna de paaskaars wordt aangestoken, u wordt daarna uitgenodigd om een lichtje aan de paaskaars aan te steken voor iets of iemand die u onder Gods aandacht wil brengen.
Vervolgens luisteren we na een korte ontspanningsoefening, naar een langzaam voorgelezen Bijbeltekst. Deze Bijbeltekst laten we, in stilte, 10-15 minuten op ons inwerken.
Met een korte zegenbede en muziek sluiten we de meditatie af.
Daarna bent u welkom in het Barke om te delen wat de meditatie bij u opgeroepen heeft. U kunt ook uw eigen weg naar buiten gaan. U bent hoe dan ook van harte welkom!

Datum en tijd: Elke dinsdagmorgen (niet in de herfst en kerstvakantie), vanaf 9.15 uur kerk open om naar muziek te luisteren.
Plaats: De Arke, Flevo 161, 9204 JV Drachten.
Informatie bij webmaster@doopsgezindendrachtenureterp.nl


Terug
 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Drachten-Ureterp
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl