> agenda

Agenda

 
12 oktober 2019, 15:00 uur

Ontmoetingbijeenkomst Kerkasiel Rottevalle

fermanje Rottevalle

Met de komst van dit gezin brak een bewogen tijd aan, van tweeëneenhalf jaar. In 0ktober 1994 kreeg het gezin een ROA-woning in Drachten, waarmee voor onze gemeente een einde kwam aan dit kerkasiel. In het voorjaar van1995 kregen ze de zo fel begeerde verblijfsvergunning!

Op zondag 16 oktober 1994 was er een viering in onze kerk met aansluitend een feestelijke avond in verband met de beëindiging van het kerkasiel. Binnenkort dus 25 jaar geleden! Daar maken we werk van, met in onze Vermaning een 'Ontmoetingsmiddag'. Iedereen die op de een of andere wijze destijds zich ingezet heeft om dit kerkasiel tot een goed einde te brengen is deze middag van harte 
welkom. Samen zullen we herinneringen ophalen en onder andere kijken naar 
de Brandpuntuitzending en enkele dia's. We hopen dat onze vrienden ook aanwezig zullen zijn. Voor velen ongetwijfeld bijzonder om hen nog weer eens te ontmoeten, zoals ook  zij die bij de jongens in de klas hebben gezeten hebben op basisschool De Finne.


Terug
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Drachten-Ureterp
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2019 Doopsgezind.nl