> agenda

Agenda

 
17 augustus 2019, 11:00 uur

Menno op Sneon

Zuiderbuurt 26-28

Van Juli tot en met September houden we op zaterdagen Open Huis, voor kennismaking en een moment van inspiratie.

Boekenmarkt (bij goed weer) 11.00 - 17.00; de gehele opbrengst wordt besteed met moeders die -schijnbaar tegen beter weten in- zich inzetten voor een leefbare wereld.

Tsjerkepaad met expositie ‘verwonderd in de schepping - in gesprek met Menno’ 13.00 - 17.00; 
- Piet Wijk bevrijdt dieren uit allerlei soorten hout.
- Jannette Wijk-Eendhuizen kopieert werk van Menno Simons naar modern Nederlands schrift, met daaromheen actuele collages van kunst uit Menno's tijd.
- Doopsgezinden, ook wel Mennisten genoemd, hebben veel te danken aan Menno. In de gewelddadige jaren van de vroege hervorming (begin 16e eeuw) koos hij er persoonlijk voor om Jezus te volgen op diens weg van vrede en gemeenschap. Dat betekende -zeker toen- gevaar voor eigen leven en comfort. Menno's werk en denken is nogal verborgen achter oud Nederlands schrift. In de ontmoeting met het werk van Jannette en Piet komt een menselijke en spirituele man naar voren, met onverwacht scherp oog voor álle leven.
De expositie wordt verrijkt met enkele unieke oude boeken en andere voorwerpen uit die vroege tijd, alles om te komen tot een stimulerende gedachtenwisseling met bezoekers én met Menno en zijn mensen.
Vrije toegang, met vrijwillige bijdrage ter bestrijding van de onkosten.

Orgelbespeling 15.00 - 15.30; onze cantor-organist rein Albert Ferwerda bespeelt ons historische Van Dam-orgel (1856-1857) en maakt in zijn keuze verbinding met de lopende tentoonstelling rondom leven en werk van Menno Simons, doopsgezind kerkhervormer in de zestiende eeuw. Ten gehore zullen worden gebracht: barokmuziek van Bach, Händel en Vivaldi; romantische orgelmuziek uit Duitsland, Frankrijk en Nederland; werk van Nederlandse componisten als Jan Zwart, Piet van Egmond en Feike Asma. Ook improviseert Ferwerda ‘op verzoek’ van de toehoorders.

13.30 - 14.00 in samenwerking met Organum Frisicum bespeling van ons Van Dam orgel door dhr L. Eggink uit Rotterdam.


Terug
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Drachten-Ureterp
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2019 Doopsgezind.nl