> nieuws

Nieuws

 
3 juni 2019

Earnew‚ldster Rounte

10 septimber 2019
Prof. Dr. C.J. (Cees) den Heyer
Jezus bron van hoop – ook bron van tegenspraak
De geschiedenis van de kerk is geen bron van hoop, maar kennis van het verleden kan ons wel inspireren de moed desondanks niet te verliezen. 

Prof.dr. C.J. (Cees) den Heyer is emearitus heechlearaar.

8 oktober 2019
Dr. T.O.F. (Ton) van Prooijen

Hopen tegen alle hoop in
Jürgen Moltmann zette in de jaren zestig het thema hoop op de theologische agenda. Hoe actueel is zijn ‘theologie van de hoop’ een halve eeuw later?
Dr. T.O.F. (Ton) van Prooijen is dûmny yn Breda.

19 novimber 2019
Drs. J.S. (Hans) Schuman

Het kwaad van het niet kunnen hopen: de list van de ideologie van het hier en nu.
De druk van de moderne maatschappij op de mens om nu te presteren, nu te verdienen, nu te consumeren ontneemt hem de vrijheid om zich een toekomst te verbeelden die radicaal anders kan zijn. Bevrijding van het nu geeft ruimte voor de utopische verbeelding van de toekomst.
Drs. J.S. (Hans) Schuman, sosjolooch, ferbûn oan Hegeskoalle ‘Holland’ as dosint en direkteur.

7 jannewaris 2020
Dr. S. (Sytze) Ypma
De creatieve kracht van geloofsmoed en verbeelding

Een godsdienstpsychologische beschouwing van Paul Tillichs werken over moed en geloof.

Dr. S. (Sytze) Ypma is dûmny by de PKN tsjerke yn Frjentsjer. 

4 febrewaris 2020
Prof. Dr. F. (Frits) de Lange
Heilige Onrust. Een pelgrimage naar het hart van religie
De hedendaagse pelgrim op weg naar Santiago de Compostella leert ons wat geloof in de kern is: opstaan, in beweging komen, de ene voet voor de andere zetten, leven van en in gastvrijheid.
Prof.dr. F. (Frits) de Lange is heechlearaar Etyk oan de P.T.U., fêstiging Grins, www.fritsdelange.nl


Terug
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Drachten-Ureterp
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2019 Doopsgezind.nl