> nieuws

Nieuws

 
14 mei 2019

Hagar en vragen

Uitleg letter 'Hee':
De letter Hee is de vijfde letter van het Hebreeuwse alfabet. In onze taal kennen we de uitdrukking ‘een heitje voor een karweitje’, het vroegere kwartje, vijf maal vijf. In de letter zit een kleine opening daar kan een mens langs adem halen en terug keren naar G’d.
De letter Hee is een venster, een uitkijkpost, een opening naar de toekomst. Abram en Sarai krijgen de letter Hee aan hun naam toegevoegd. Abram wordt Abraham en Sarai wordt Sarah. Voor beiden wordt de toekomst geopend als de Belofte van G’d, in vervulling gaat en Sarah zwanger wordt. Ook haar nakomelingschap zal talrijk worden.
Vragen:
1. Hagar is de draagmoeder van de oudste zoon van Abraham. Wat vindt u ervan dat zij en Ismaël worden weggestuurd?
2. Het was de wens van Sarah, zij zat over de erfenis in. Abraham had er moeite mee om ze weg te sturen, maar Abraham moest Sarah gehoorzamen. Waarom stond G’d achter dit plan?
3. Apostel Paulus neemt in de brief aan de Gal. 4 vers 21 – 31 de geschiedenis van Abraham als leidraad als hij het verschil wil aantonen tussen de joden en de nieuwe christelijke gemeente. Hij maakt een vergelijking tussen de vrije Sarah t/o de slavin Hagar. Sarah de vrije wordt hemels genoemd en Hagar de slavin aards. Zo zet hij ook de vrije Isaak t/o de slaaf Ismaël als het gaat om het erfenisrecht. De apostel maakt onderscheid tussen uit het vlees verwekken en uit de geest verwekken. Wat vindt u van deze vrijmoedige uitleg?
4. Hagar heeft twee keer een woestijnervaring. We zouden het ook een Paaservaring kunnen noemen. In de diepste verlatenheid wanneer ze denkt dat haar leven dood loopt, ervaart zij dat zij wordt zij gezien en gehoord. Ze krijgt opnieuw de belofte dat ook haar nakomelingschap talrijk zal zijn. Dat geeft haar hoop, nieuwe moed en vertrouwen. Hebt u wel eens een ‘woestijnervaring’ meegemaakt?


Terug
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Drachten-Ureterp
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2019 Doopsgezind.nl