> agenda

Agenda

 
20 februari 2019, 17:00 uur

Doopsgezind WereldWerk en Mennonite Central Committee

voorkamer en bovenzaal

MCC-medewerkers Doug en Naomi Enns zijn te gast in onze vermaning.
De bijeenkomst wordt georganiseerd door WereldWerk in samenwerking met de Bezinningsgroep over Vrede van doopsgezind Surhuisterveen, Rottevalle-Witveen en Drachten-Ureterp.

Geloof, hoop en Syrië .. Voordat Doug en Naomi de MCC-vertegenwoordiging vanuit Straatsburg ter hand namen, zijn zij een aantal jaren werkzaam geweest in Libanon en Syrië. Vanavond zullen zij een toelichting geven op het MCC-werk in het Midden-Oosten en de sporen van hoop, vrede en verzoening die zij zien in deze door vele conflicten en oorlog getroffen regio. Door de oorlog werden christenen verdreven en de kerken verwoest. Nu Assad weer terrein wint, keren christenen terug. Hoe ben je in deze omgeving getuige? Hoe kun je doorleven tussen wat de puinhopen zijn van de oorlog? Gelukkig klinken nog steeds verhalen van hoop. Verhalen die gaan over christenen die niet zijn vertrokken en hun plaats blijven innemen in de maatschappij; over kerken ter plekke die zich inzetten voor vluchtelingen in hun land zonder onderscheid des persoons.
Er is volop gelegenheid om met Doug en Naomi Enns hierover in gesprek te gaan.

Comforters en School-kits .. Dougl en Naomi zullen ook een update geven over de distributie van de hulpgoederen bestaande uit Comforters en School-kits die door doopsgezinden en anderen in Nederland, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland zijn gemaakt, en in het voorjaar zijn ingezameld. In mei j.l. werd tijdens de Conferentie van Europese doopsgezinden in Montbélaird een container met hulp van de vele conferentiedeelnemers ge- vuld en vervolgens verscheept naar Syrie. In oktober is de container aangekomen in Daa’ra. De Middle East Council of Churches (MECC) is toen ook begonnen met het verdelen van de hulpgoederen onder de vele vluchtelingen die in die regio een veilig heenkomen hebben gezocht voor de oorlog en het ge- weld. MECC helpt o.a. kinderen uit armere gezinnen met schooluniformen, schriften en en boeken, geeft bijles aan leerlingen met een onderwijsachterstand , en traint docenten om te midden van deze oorlog toch les te kunnen geven en ondersteunt ouders en kinderen met traumaverwerking.

Nieuwe actie .. met onze zusterorganisaties, Caisse de Secours, Mennonitisches Hil- fswerk, Mission Mennonite Suisse en het MCC, hebben wij het voornemen om in 2020 opnieuw een dergelijke actie te organiseren.

De avond begint om 19.15 uur. Wenst u eerder te komen, dat kan!
Om 18.00 is er soep en een broodje in een wat informeler samenzijn. Graag wel even opgave vooraf via ondergetekende. U bent van harte welkom!
Jacob H Kikkert
doopsgezind WereldWerk
tel. 06 5151 6030
, e-mail jhkikkert@doopsgezind.nl 


Terug
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Drachten-Ureterp
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl