Viering op 25 juli 2021 om 10:00 uur

Viering

thema: Vrijheid
leiding: br. Minze Postma
muziek: br. Pieter de Jong
collecte aandacht: ADS - werkgroep duurzame ontwikkeling

tevens World Overshoot Day
Earth Overshoot Day is een campagne van het Global Footprint Network. (WIKI)
Deze, ook wel Ecological Debt Day, is de dag dat we (vanaf 1 januari geteld) wereldwijd net zoveel van de Aardse grondstoffen, Voedingswaren en dergelijke hebben opgebruikt als wat de Aarde in één jaar tijd terug kan opbrengen (en als afvalstoffen kan verwerken).

Nu al enkele jaren tracteren we bij onze koffie dan op de traditionele 'pofferd' of bofferd ... we leven immers 'op de pof'. Dit jaar tulbanden van de Hazzeleger uit Beetsterzwaag.

Bijdragen voor werk eigen gemeente en collecte-aandacht kunnen ook worden overgemaakt naar NL53ABNA0485047233 t.n.v. doopsgezinde gemeente Drachten-Ureterp.


Terug
 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Drachten-Ureterp
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl