Welkom bij de website van de
Doopsgezinde gemeente Drachten-Ureterp

 

Wij zijn een kleine gemeenschap die zich kenmerkt door een grote mate van vrijheid van geloofsbeleving. We hebben voor velen wat te bieden, zoals vieringen, leerhuizen, concerten, een leeskring, momenten van ontmoeting, gesprekskringen, Tsjerkepaad, boekenmarkten, alles onder de noemer van: 
- ontmoeting, verbondenheid, inspiratie en geloofsverdieping,
- inzet voor vrede en gerechtigheid: dichtbij en veraf.

Onze gemeente is rond 1642 ontstaan, toen het graven van de vaarten ten behoeve van de opkomende turfwinning veel mensen van buiten aantrok - ook doopsgezinden / mennisten (zo genoemd naar één van onze voorlieden, t.w. Menno Simons). In de beginperiode ‘vergaderden’ ze bij Ureterp en Selmien, maar met de jaren verschoof het zwaartepunt van die boerengemeenschap naar het ambachts- en handelscentrum van Drachten. In 1790 werd de Vermaning (doopsgezinde vergaderplaats) aan de Zuiderbuurt in gebruik genomen. Deze wordt ook nu volop gebruikt door eigen gemeente en allerlei sociale en culturele activiteiten binnen de Drachtster samenleving. 

De Vermaning is rijksmonument, met bijzondere elementen die het bekijken waard zijn, zoals: kansel, kerkbanken, Van Dam-orgel, plafond met De Stijl-kenmerken en de monumentale ingang. De windvanen, die het dak sieren (een paard en een schuit), herinneren aan de boeren en schippers die de huidige vermaning mee hebben opgebouwd.
 

Volgende dienst(en)

12 juli 2020, 10:00 uur
Viering
Voorganger: ds. Wiske Beuker
Waar: fermanje
Bijzonderheden:
muzikale ondersteuning door Rein Albert Ferwerda
Collecte: Stichting Veel kleurige kansen van Jolan Gaaikema

Naar overzicht diensten >> 

Agenda

11-07-2020, 14:00 - 17:00 uur even op adem komen ...
12-07-2020, 10:00 uur Viering door ds. Wiske Beuker (fermanje)
18-07-2020, 11:00 - 17:00 uur boekenmarkt - Gelezen Boeken (Mennoplein)
18-07-2020, 14:00 - 17:00 uur even op adem komen ...
19-07-2020, 10:00 uur Viering door ds. Piet Brongers (fermanje)

Naar alle activiteiten>>

Actueel

even op adem komen ...

11 juli 2020, 14:00 uur - 11 juli 2020, 17:00 uur
even op adem komen ...
Stilte.
Rond 15:00, Wiebe Dijkstra bespeelt het orgel.
Centraal staat de “Roep van de Aarde” van de kunstenaar Hendrik Werkman.

Lees meer >>

 
 
     
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Drachten-Ureterp
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl