Welkom bij de website van de
Doopsgezinde gemeente Drachten-Ureterp

Wij zijn een kleine gemeenschap die zich kenmerkt door een grote mate van vrijheid van geloofsbeleving. We hebben voor velen wat te bieden, zoals vieringen, leerhuizen, concerten, een leeskring, momenten van ontmoeting, gesprekskringen, Tsjerkepaad, boekenmarkten, alles onder de noemer van: 
- ontmoeting, verbondenheid, inspiratie en geloofsverdieping,
- inzet voor vrede en gerechtigheid: dichtbij en veraf.


Onze gemeente is rond 1642 ontstaan, toen het graven van de vaarten ten behoeve van de opkomende turfwinning veel mensen van buiten aantrok - ook doopsgezinden / mennisten (zo genoemd naar één van onze voorlieden, t.w. Menno Simons). In de beginperiode ‘vergaderden’ ze bij Ureterp en Selmien, maar met de jaren verschoof het zwaartepunt van die boerengemeenschap naar het ambachts- en handelscentrum van Drachten. In 1790 werd de Vermaning (doopsgezinde vergaderplaats) aan de Zuiderbuurt in gebruik genomen. Deze wordt ook nu volop gebruikt door eigen gemeente en allerlei sociale en culturele activiteiten binnen de Drachtster samenleving. 

De Vermaning is rijksmonument, met bijzondere elementen die het bekijken waard zijn, zoals: kansel, kerkbanken, Van Dam-orgel, plafond met De Stijl-kenmerken en de monumentale ingang. De windvanen, die het dak sieren (een paard en een schuit), herinneren aan de boeren en schippers die de huidige vermaning mee hebben opgebouwd.
 


Volgende dienst(en)
21 april 2019, 09:30 uur
Pasen - de steen verlegd - het lege graf
Voorganger: br. J. Regnerus, met leden eigen gemeente
Waar: fermanje
Organist: Rein A. Ferwerda
Bijzonderheden:
Op deze eerste paasdag viert de Doopsgezinde Gemeente Drachten-Ureterp het feest van de opgestane Heer / levende Jezus, met een paasontbijt, en met tussentijds teksten, gedichten en liederen.
Plaats van vieren: onze eigen Vermaning te Drachten, Zuiderbuurt 26/28.
Collecte: voedselbank
Orde van dienst: Lees verder

28 april 2019, 10:00 uur
Viering rondom Hagar
Voorganger: ds. Korneel Roosma
Waar: fermanje
Organist: Rein A. Ferwerda
Bijzonderheden:
lees verder
Collecte: ADS-collecte Menno Simons Stichting

Naar overzicht diensten >> 

Agenda

21-04-2019, 09:30 uur Pasen - de steen verlegd - het lege graf door br. J. Regnerus, met leden eigen gemeente (fermanje)
25-04-2019, 19:15 - 19:45 uur Vredeswake Mennoplein (Zuiderbuurt 26-28)
27-04-2019, 17:00 uur Middaggebed Inloophuis Centrum. (Grote Kerk)
28-04-2019, 10:00 uur Viering rondom Hagar door ds. Korneel Roosma (fermanje)
28-04-2019, 12:00 uur H&I agenda - Koopzondag

Naar alle activiteiten>> 
 

  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Drachten-Ureterp
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl